Liturgische bloemschikking tijdens advent

In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

1e advent
Op de 1e advent ziet u deel 1 van de liturgische bloemschikking. Hierbij een uitleg van de schikking:
 • De 4 flessen verwijzen naar de 4 vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Waar je ook geboren bent, de geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. Een Goed Leven voor iedereen.
 • De flessen ondersteunen een opengewerkte schaal, opgebouwd uit driehoekjes, waarbij het getal 3 symbool staat voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens.
 • De schaal zelf staat symbool voor de plek waar jouw wiegje heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, het Goede Leven mag ervaren, en zo tot bloei mag komen in Gods licht. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.
 • In een fles staat een tak van de vijgenboom. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
“Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting. Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom; nieuw leven breekt door, kome wat komt”.

2e advent
Vandaag, op de 2e advent ziet u het 2e deel van de liturgische bloemschikking. Hierbij een uitleg van de schikking:
 • De 1e fles, één van de pijlers van de schaal, is bekleed met conifeer, waarvan de groengrijze kleur tot nadenken stemt en tegelijkertijd doet denken aan kerst.
 • Nu met 2e advent zien we dat rond de 2e fles berkenschors is bevestigd. In 2 Petrus 3 vers 13 wordt er gesproken over een nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt in de bloemschikking gesymboliseerd door het gebruik van de kleur wit (zowel in de witte berkenschors als bij de bloemen van de witte kerstroos). 
 • De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: al wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal; opnieuw dus een symbool voor de basis van waar jouw wiegje heeft gestaan. Een basis waaruit je, door Jezus Christus, het Goede Leven mag ervaren.
De tekst die bij de schikking van vandaag hoort, luidt:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen..
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.


3e advent
Het is derde advent. Deze dag wordt ook wel Gaudete genoemd, wat betekent: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijd’.

De uitleg bij de liturgische bloemschikking van vandaag: 
 • De derde fles –een pijler van de schaal- is nu bekleed met groen mos. Dit mos doet denken aan groei, groeien naar toekomst. Zoals Johannes de Doper een wegbereider was naar een betere toekomst, zo is de kleur groen de kleur van het Goede leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is echter voor iedereen anders. De 4 pijlers –symbool voor de 4 windstreken- illustreren die verschillen.
 • In de schaal –symbool voor ieders leefplek- groeien nu witte wilgenkatjes, waarbij het wit weer verwijst naar gerechtigheid: er spreekt de hoop en verwachting uit dat alles wat krom is weer recht wordt.
 • Om de bloemschikking heen, zien we dennenappels. Ze variëren in maat, klein en groot. Het geeft aan dat iedereen, groot of klein, vanuit iedere windstreek mee op weg mag, elkaar ontmoetend, om te groeien in Gods Licht.

De tekst die bij de schikking van vandaag hoort, luidt:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.

Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.


4e advent
Deze 4e adventszondag wordt wel “zondag Rorate” genoemd. Dat is afgeleid van de Latijnse tekst: “Rorate caeli desuper” wat “Dauwt hemelen van boven” betekent, een verwijzing naar Jesaja 45 vers 8. 

Dauw komt normaal gesproken op de aarde tegen de morgen. 
De nieuwe dag is er bijna! 
De dauw komt in het beeld van Jesaja van boven naar beneden en zorgt ervoor dat de aarde gerechtigheid voortbrengt. 
Het is bijna dag!
 • De vierde fles is nu ook bekleed. Bekleed met stro, wat doet denken aan het stro in de kribbe.
 • In de schaal zien we kleine, rode bloemknopjes. Van de Skimmia. Deze struik kan goed tegen kou, geeft niet snel op en kleurt met de seizoenen mee: een absolute doorzetter in alle seizoenen van het jaar; van het leven.
 • Wit en rood zijn de liturgische kleuren voor Kerstmis. Rood zien we terug in de knopjes, symbool voor trouwe liefde en eeuwige vriendschap.
 • In het midden ineens een bol die impliceert dat uit de diepte van de aarde, groei aan het licht kan komen en tot bloei komt.
 • Hiermee staat de bol symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. Uit de bol is een knop zichtbaar, als teken van nieuw leven, hoop en verwachting.
De tekst die bij de schikking van vandaag hoort, luidt:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

 
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst

31 jan 2021 om 10.00 uur

ONLINE Kerkdienst

07 feb 2021 om 10.00 uur

Blad 'Kerk in Den Haag' online


Het februari-nummer van Kerk in Den Haag is nu ook online beschikbaar. Lees hier het blad digitaal.

Liederen en foto’s gezocht!

Hoe blijf jij geestelijk fit in deze coronatijd en welk lied wil je horen in de dienst van 31 januari? Geef het door aan Jantine!

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Vrede en alle goeds

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
Sta eens even stil, vouw je handen en open je hart: Vrede en alle goeds.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina