Meditatie

4 september 2020

“Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." - Psalm 34 vers 9


Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Zoals u verderop in dit kerkblad kunt lezen, is het thema van de startzondag ‘Het goede leven - bloeien in Gods licht’. Over dat goede leven is ook veel in de bijbel te vinden. Het is verbonden met de goedheid van de Heer. En zoals Psalm 34 ons leert, nodigt God ons uit om van dat goede leven te proeven.

In Psalm 34 lezen we hoe David schrijft over een gebeurtenis in zijn leven aan het hof van koning Abimelech. David is bevrijd uit een benarde situatie en hij prijst de Heer. Hij roept zijn lezers op om met hem de goedheid van de Heer te zoeken. Hij schildert vier leefsituaties waarin de Heer bevrijdend aanwezig was. Vervolgens roept David ons op om die goedheid van de Heer in alle situaties van ons leven te zien. En daar gaat het om in deze psalm. Hij zegt: ‘Proeft en geniet de goedheid van Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt!’ Als David terug kijkt naar zijn leven smaakt zijn leven aan de oppervlakte misschien bitter, maar als hij goed proeft, proeft hij Gods goedheid door de moeilijke tijden heen.

Maar je vraagt misschien af: wat betekent het om de goedheid van de Heer te proeven? Kunnen we dat wel proeven? David is ervan overtuigd. Hij heeft de juiste smaak te pakken. God liet hem niet zitten toen hij angstig was, en David proefde Gods goedheid in het feit dat God naar hem luisterde, hem antwoordde en bevrijdde. 

Kennen we die momenten in ons leven? Ons leven van alledag bevat veel momenten waarop wij zoeken; hoe reageren wij in bepaalde situaties op ons werk tegen onze collega’s, hoe gaan we om met onze kinderen als we onze aandacht moeten verdelen in werk en gezin, hoe zien wij onszelf als wij bang zijn om te falen? En ook als je misschien denkt aan de afgelopen maanden, het leven kan bitter of juist zoet hebben gesmaakt. 
David roept ons op om goed te leren proeven. Zo te proeven dat je de volheid van het leven proeft. Want hij heeft ontdekt dat als je goed proeft, je God op veel meer momenten in je leven kunt proeven dan je denkt. Ten diepste vraagt David aan ons om onszelf aan God toe te vertrouwen. Hij zegt: ‘Probeer het maar, proef en zie de goedheid van de Heer als je bij hem schuilt en hem zoekt in je leven.’ Misschien eerst heel voorzichtig. Net zoals je bij het proeven van wijn eerst een klein slokje neemt. Als je schuilt bij God, zul je niets tekort komen. Iedere situatie, hoe angstig, gebrekkig of ontheemd ook, draagt de oproep van de Heer in zich: leef dicht bij de Heer, want dan proef je zijn goedheid! Bij Hem zit je goed en heb je de juiste smaak te pakken!

Maar dat gaat niet vanzelf. David is er heel duidelijk over dat het niet puur om een behoeftebevrediging gaat. Leven met de Heer gaat gepaard met ontzag; een uithouden, een wachten. Ook is het belangrijk het misverstand uit de weg te halen dat deze Psalm zegt dat God ons bewaart voor moeilijke momenten in ons leven. God is bij ons als ons hart breekt, maar voorkomt niet dat ons hart gebroken zal worden. 

In de Bijbel lezen we vaker over ‘ontzag hebben’ voor God. Op het ‘ontzag hebben’ voor God is alle wijsheid gebaseerd. Als je eerbied hebt voor God, heb je geen gebrek, je komt niets tekort volgens David. God heeft je namelijk je diepste identiteit gegeven die dan tot zijn recht komt. David maakt ter illustratie de vergelijking met jonge leeuwen die egoïsme symboliseren. Hun eigen ego staat centraal, ze zijn alleen maar gericht op zichzelf. Dit betekent niet dat je niet met jezelf bezig mag zijn, of dat je behoeften niet belangrijk zijn. Maar als je het alleen maar van jezelf moet hebben, wordt het leven een eenzame en zware weg. Je prestaties en gedachten over jezelf of die van anderen bieden dan de enige houvast. David heeft iets anders ontdekt. Hij stelt God zo centraal, dat zijn diepste wezen juist tot bloei komt. In Davids wezen proef je Gods goedheid. Dan blijf je niet aan de oppervlakte, maar dan kun je het leven leven in zijn volheid.

Ik hoop dat we dit met elkaar mogen ontdekken in het komende seizoen. Hoe wij de goedheid van God steeds meer mogen proeven in alles wat we doen, of het nu in onze gemeenschap is, of op je werk, op school of thuis. Ik wens jullie allen Gods goedheid toe!
 
terug

Agenda

Oasegebed

21 okt 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

23 okt 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - vooraf inschrijven verplicht

25 okt 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst (Kerk in Laak)

25 okt 2020 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Shalom Alehem (vrede voor jullie)

Neurie / swing je mee?

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina