Godly Play in de zomer

Speciaal voor de zomervakantie zijn er drie Godly Play-verhalen opgenomen. Het eerste verhaal gaat over de Goede Herder en een verwijzing naar het avondmaal. De andere 2 verhalen zijn uit het Oude Testament: de uittocht uit Egypte en de ballingschap in Babylonië.

De goede herder en de wereldgemeenschap


Verhaal van de ballingschap en de terugkeer


De uittocht
terug

Agenda

Buurtkoffie

18 sep 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina