Tafel van Hoop: samen eten met een bite

Na drie jaar experimenteren in Den Haag en door het land is de Tafel van Hoop klaar om op andere plekken gebruikt te worden. De Tafel van Hoop is een nieuw ritueel rondom eten, breken en delen. Het leven van alledag komt in een feestelijk maaltijdprogramma samen met oude verhalen en rituelen. 

16 januari 2019 ging de website www.Tafelvanhoop.nl de lucht in en in 2019 geven Stek Den Haag en een aantal partners twaalf Tafels weg, om zo eettafels in het land te heroveren als een plek van betekenis, verdieping en echte ontmoeting. 

Projectleider van de Tafel en pionier Jonatan Bartling: “Openhartige ontmoetingen zijn niet vanzelfsprekend, we moeten er ruimte voor maken. Ik zoek naar plekken waar we kunnen delen wat ons ten diepste bezighoudt en zo ontdekken wat ons verbindt. Derk Stegeman zocht bij Stek al langer ruimte om buiten de kerk te experimenteren met verhalen en rituelen, zoals die rond de eucharistie. Zo ontstond de Tafel van Hoop. Het is een zoektocht naar wat het betekent om ‘te breken en te delen’, in ons eigen leven en in ons samenleven. In en rond de kerk zoekt iedereen naar nieuwe manieren van verdieping en naar ontmoeting met nieuwe doelgroepen. De Tafel biedt kant-en-klare programma’s voor gemeenten, pioniersplekken, eetprojecten en andere groepen. Elke Tafel heeft een eigen verhaallijn en thema. Door tekst en muziek, oefening, ritueel en gespreksvragen kan een verhaal gaan resoneren.” 

Op www.Tafelvanhoop.nl vind je alles wat je nodig hebt om je eigen Tafel van Hoop te creëren. Je kunt kiezen voor een van de kant-en-klare Tafels, of een Tafel organiseren rond een eigen thema, met een doe-het-zelf handleiding. 

Voor meer inlichtingen: Jonatan Bartling, projectleider Tafel van Hoop. Tel. 06 4851 9000
 
terug

Agenda

Godly play

17 apr 2021 om 16.30 uur

ONLINE Kerkdienst

18 apr 2021 om 10.00 uur

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Pasen is gevonden worden

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
N.a.v. Lucas 15: 17 - 20

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina