Update Leven in Laak

Terwijl we dit schrijven hebben we zowel de start van het seizoen bij Leven in Laak als de intrededienst van ds. Jantine Veenhof achter de rug. Een volle en feestelijke zondag, die mooi weergeeft wat een rijkdom en diversiteit onze wijkcombinatie omvat.

Het is even stil geweest rondom Leven in Laak, onder meer door de lange vakantieperiode. Bij de koffie na de intrededienst spraken sommigen van u ons al aan om te informeren naar het reilen en zeilen bij het pionierswerk. Fijn! Het doet ons goed om ook na ons relatief lange ‘zomerreces’ de zorg, het meeleven en de interesse voor Leven in laak te voelen. Geen zorgen, we zijn er gewoon nog! Iemand stelde vandaag dat ‘je een tuin toch ook niet zomaar twee maanden niet kunt verzorgen’. Een mooie vergelijking, maar hoewel de activiteiten op een laag pitje staan, is er geen droogte in onze Laakse tuin! De gemeenschap blijft elkaar ontmoeten en blijft kerk zijn, ook als er even geen vieringen zijn. En tja, met beperkte mankracht en een reislustige doelgroep is het soms ook gewoon niet anders.

Zoals gezegd hebben wij vanochtend de start van ons vieringen- en activiteitenseizoen gehad. We stonden stil bij Psalm 127, een pelgrimslied, dat door Israëlieten gezongen werd wanneer men vanwege de feestdagen de tempel bezocht. De psalm spreekt over de afhankelijkheid van God: als hij het huis niet bouwt en de wacht niet houdt (of vul hier uw eigen bezigheden maar in), dan zwoegen wij vergeefs. Het nieuwe seizoen staat voor velen van ons ook in het teken van een nieuw seizoen op het werk en het is goed om ook hierin ons afhankelijk te weten van God. Joost, die onze spreker was, wees daarnaast op het feit dat de Psalm geschreven is voor Salomo, die de tempel bouwde. Misschien is de Psalm ook daarop wel van toepassing: als de Heer zijn huis niet bouwt en bewaakt, vergeefs zwoegen wij dan. Ook onze prille gemeenschap, waarvoor wij ons in het nieuwe seizoen weer mogen inzetten, bestaat omdat het Gods werk is. Dat is een bemoedigende en ontspannende gedachte, die we ’s middags ook bij de intrededienst van ds. Jantine Veenhof mochten horen. Citeerde Nynke Dijkstra-Algra immers niet de woorden van paus Johannes XXIII: ‘God, het is Uw kerk, ik ga slapen’?

Een goed seizoen gewenst, namens het hele team van Leven in Laak,

Femke en Jochem Wouda
 
terug

Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender