Filmkring Filmkring
Tijdens de filmkring bekijken en bespreken we met een groep van 8-12 mensen een film. Het blijkt dat een film - op een andere manier dan een Bijbelgedeelte of boek - leidt tot mooie en soms persoonlijke gesprekken over geloof, samenleving en ethiek. Iedereen van binnen of buiten de wijkgemeente is van harte welkom op één of meer van de volgende vrijdagavonden.

Data en films:
  • 9 november 2018: The Grand Budapest Hotel
  • 11 januari 2019: Memento
  • 29 maart 2019: The guilty (Den skyldige)
  • 21 juni 2019:  The fundamentals of caring
Locatie: Marcuskerk (grote tuinzaal)
Tijd: 19.30 uur

Contactpersoon: Bram Maljaars (06-3655 2937)
 
terug