De restjes opmaken

Er is een traditie dat je de dinsdag voor aswoensdag pannenkoeken eet. Maar waarom is die traditie er eigenlijk? Er zijn verschillende verklaringen, en één is er heel simpel. Omdat men ging vasten moest men alles opeten dat kon bederven. Dit waren vaak de zuivelproducten zoals eieren, melk en boter. Neem een beetje bloem, en je hebt de juiste ingrediënten om pannenkoeken te bakken!

Met Leven in Laak zijn we aangekomen in de veertigdagentijd. De komende vieringen zullen we stilstaan bij het lijden van Jezus en het leven naar Pasen. Vaak staat de veertigdagentijd in het teken van het vasten. Je laat iets voor de komende tijd. Sommige mensen besluiten om geen alcohol te drinken, anderen laten de tussendoortjes staan of sluiten zich af van social media. Zo heeft iedereen een eigen manier om met de veertigdagentijd om te gaan. 

Met het begin van de veertigdagentijd hebben we hierover nagedacht tijdens de viering. We hebben een preek van Henri Nouwen bekeken. In deze beroemde preek laat hij zien dat we geliefd zijn door God en dat dat onze identiteit is, waar we ook zijn in het leven. Of we nu succes hebben of dat het nu tegenzit. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de realiteit is dit veel moeilijker om uit te leven. 

Vaak blijven we vast zitten aan het oordeel van andere mensen. Met wat we bereikt hebben in het leven of juist niet. Vaak blijven we vast zitten aan gewoontes en laten ze niet los. We laten ons daar soms zelfs door bederven, net als de zuivelproducten boter, melk en eieren. 

Met Leven in Laak willen we daarom de veertigdagentijd beginnen met de wetenschap dat we geliefd zijn door God. De veertigdagentijd helpt ons om ons leven weer op God te richten en de verkeerde gewoontes los te laten, net als de ingrediënten voor de pannenkoeken. We willen elke dag toe leven naar wat komen gaat, het lijden en sterven van Christus, en zijn opstanding met Pasen. Uiteraard hebben we na de viering pannenkoeken gegeten 😊.
 
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst - 40-dagentijd

14 mrt 2021 om 10.00 uur

Godly play

20 mrt 2021 om 16.30 uur

Liederen en foto’s gezocht!

Hoe blijf jij geestelijk fit in deze coronatijd en welk lied wil je horen in de komende diensten? Geef het door aan Jantine!

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Wormenhotel

Meditatie door ds. Tim van Iersel
Van mijn afval maakt Hij compost!

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina