De restjes opmaken

Er is een traditie dat je de dinsdag voor aswoensdag pannenkoeken eet. Maar waarom is die traditie er eigenlijk? Er zijn verschillende verklaringen, en één is er heel simpel. Omdat men ging vasten moest men alles opeten dat kon bederven. Dit waren vaak de zuivelproducten zoals eieren, melk en boter. Neem een beetje bloem, en je hebt de juiste ingrediënten om pannenkoeken te bakken!

Met Leven in Laak zijn we aangekomen in de veertigdagentijd. De komende vieringen zullen we stilstaan bij het lijden van Jezus en het leven naar Pasen. Vaak staat de veertigdagentijd in het teken van het vasten. Je laat iets voor de komende tijd. Sommige mensen besluiten om geen alcohol te drinken, anderen laten de tussendoortjes staan of sluiten zich af van social media. Zo heeft iedereen een eigen manier om met de veertigdagentijd om te gaan. 

Met het begin van de veertigdagentijd hebben we hierover nagedacht tijdens de viering. We hebben een preek van Henri Nouwen bekeken. In deze beroemde preek laat hij zien dat we geliefd zijn door God en dat dat onze identiteit is, waar we ook zijn in het leven. Of we nu succes hebben of dat het nu tegenzit. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de realiteit is dit veel moeilijker om uit te leven. 

Vaak blijven we vast zitten aan het oordeel van andere mensen. Met wat we bereikt hebben in het leven of juist niet. Vaak blijven we vast zitten aan gewoontes en laten ze niet los. We laten ons daar soms zelfs door bederven, net als de zuivelproducten boter, melk en eieren. 

Met Leven in Laak willen we daarom de veertigdagentijd beginnen met de wetenschap dat we geliefd zijn door God. De veertigdagentijd helpt ons om ons leven weer op God te richten en de verkeerde gewoontes los te laten, net als de ingrediënten voor de pannenkoeken. We willen elke dag toe leven naar wat komen gaat, het lijden en sterven van Christus, en zijn opstanding met Pasen. Uiteraard hebben we na de viering pannenkoeken gegeten 😊.
 
terug

Agenda

Oasegebed

25 nov 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

27 nov 2020 om 14.00 uur

Gedachteniszondag


Zondag 22 november herdachten we in de vierplek Marcuskerk allen die ons in dit jaar zijn ontvallen. Deze zondag klonken hun namen in de dienst. De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen lagen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.

Oproep: producten doneren voor de voedselbankLied van de maand

In de maand november luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'Ik wens jou' van Trinity.

Neurie je mee?

God is altijd bij me

Meditatie door ds. Tim van Iersel.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina