De restjes opmaken

Er is een traditie dat je de dinsdag voor aswoensdag pannenkoeken eet. Maar waarom is die traditie er eigenlijk? Er zijn verschillende verklaringen, en één is er heel simpel. Omdat men ging vasten moest men alles opeten dat kon bederven. Dit waren vaak de zuivelproducten zoals eieren, melk en boter. Neem een beetje bloem, en je hebt de juiste ingrediënten om pannenkoeken te bakken!

Met Leven in Laak zijn we aangekomen in de veertigdagentijd. De komende vieringen zullen we stilstaan bij het lijden van Jezus en het leven naar Pasen. Vaak staat de veertigdagentijd in het teken van het vasten. Je laat iets voor de komende tijd. Sommige mensen besluiten om geen alcohol te drinken, anderen laten de tussendoortjes staan of sluiten zich af van social media. Zo heeft iedereen een eigen manier om met de veertigdagentijd om te gaan. 

Met het begin van de veertigdagentijd hebben we hierover nagedacht tijdens de viering. We hebben een preek van Henri Nouwen bekeken. In deze beroemde preek laat hij zien dat we geliefd zijn door God en dat dat onze identiteit is, waar we ook zijn in het leven. Of we nu succes hebben of dat het nu tegenzit. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de realiteit is dit veel moeilijker om uit te leven. 

Vaak blijven we vast zitten aan het oordeel van andere mensen. Met wat we bereikt hebben in het leven of juist niet. Vaak blijven we vast zitten aan gewoontes en laten ze niet los. We laten ons daar soms zelfs door bederven, net als de zuivelproducten boter, melk en eieren. 

Met Leven in Laak willen we daarom de veertigdagentijd beginnen met de wetenschap dat we geliefd zijn door God. De veertigdagentijd helpt ons om ons leven weer op God te richten en de verkeerde gewoontes los te laten, net als de ingrediënten voor de pannenkoeken. We willen elke dag toe leven naar wat komen gaat, het lijden en sterven van Christus, en zijn opstanding met Pasen. Uiteraard hebben we na de viering pannenkoeken gegeten 😊.
 
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 03 jul 2022 om 10.00 uur

Gebedsgroep

di 05 jul 2022 om 20.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina