Kerk-zijn en corona

22 december 2021

Kerstfeest 2021 en verder…

"Er gaat een licht op in deze donk’re wereld,
er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied, ik hoor sjaloom en vrede.
Dit is het nieuws waar lang op is gewacht.

Het is een licht veel sterker dan het donker,
het is de morgenster die straalt in deze tijd,
er klinkt muziek: De Heiland is geboren,
’t Is de Messias die Zijn volk bevrijdt!"


Het wordt kerst 2021 en Nederland is wederom in lockdown. Voor velen is dit een bittere pil en een teleurstelling. En toch zal de kerstboodschap klinken! Het Licht komt naar deze donkere wereld. Hij maakt alles nieuw.
Hiermee informeren we je over de aanpassingen van de kerkdiensten en overige activiteiten binnen de Drieklank naar aanleiding van de persconferentie van 18 december. We volgen hierin de adviezen van de PKN.

Kerkdiensten algemeen
Voor onze kerkdiensten betekenen de maatregelen het volgende.
  • Beleef de diensten zo veel mogelijk online mee, tenzij je een taak hebt.
  • Als het voor jouw welzijn belangrijk is om de diensten fysiek bij te wonen, dan kan dat. Je bent welkom, maar let wel: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vooraf aanmelden is niet nodig. Blijf sowieso thuis bij coronaklachten.
Kerkdiensten in de Marcuskerk
  • We volgen de basisregels (handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje bij verplaatsen, anderhalve meter afstand houden, hoesten en niezen in elleboog).
  • Meezingen met de liederen doen we ingetogen.
  • Er is geen kinderoppas.
  • De tieners van Discovery en de kinderen van de Spoorzoekers hebben hun eigen online viering, tenzij anders vermeld. De leiding informeert de tieners en de ouders van de Spoorzoekers hierover. Heb je een (klein)kind dat de online bijeenkomsten graag bijwoont? Vraag dan om meer informatie via bram@pg-dedrieklank.nl.
  • We drinken na de kerkdienst geen koffie.
Kerstavond (24 december)
Op kerstavond kunnen alle geplande activiteiten helaas niet doorgaan. Het gaat dan om de kerstwandeling door de wijk en de kerstnachtdienst in de Marcuskerk. In het overzicht van de verschillende kerstdiensten van de Protestantse Kerk in Den Haag kun je  een mooie kerstnachtdienst uitkiezen.

Kerstmorgen (25 december)
Om 10 uur start een feestelijke viering vanuit de Marcuskerk onder leiding van onze wijkpredikant Jantine Veenhof. De kerk is mooi versierd en er zijn creatieve en muzikale bijdragen van gemeenteleden. Zo is er een terugblik op de vluchtelingenchallenge van de tieners, leveren Esther Kraakman en Koos Verhage een muzikale bijdrage, speelt de Marcusband en er is een contactmoment.
De tieners van Discovery nodigen we uit om de hele dienst online te volgen. De kinderen van de Spoorzoekers volgen het eerste deel van de dienst online en gaan daarna naar hun eigen online bijeenkomst. Ondanks de beperkingen zien we uit naar het Kerstfeest!

Tweede kerstdag (26 december)
Om 10 uur start de (online) kerkdienst, geleid door Thomas Kraan uit Utrecht.

Zondagse diensten na kerst
Voor de volgende diensten tijdens de lockdown blijven de beschreven maatregelen gelden. Over veranderingen hierin zullen we je via deze nieuwsbrief informeren.

Overige activiteiten
De doordeweekse activiteiten vanuit de Drieklank, zoals de kringen, de gebedsgroep, de migrantengroep en vergaderingen, vinden zo veel mogelijk online plaats. Draag zorg voor elkaar - pastorale zorg is nu belangrijker dan ooit - maar doe dit bij voorkeur telefonisch of met een kaart of appje.

Financieel bijdragen
Zeker in deze coronatijd zijn jouw financiële bijdragen meer dan welkom!
Steun de wijkgemeente met een gift
Steun de diaconie met een gift

Tot slot
Meer dan 2000 jaar geleden begon het kerstfeest in een sobere stal. Ook dit jaar is ons kerstfeest sober, maar we wensen je toe dat het Licht van Jezus je hart zal verlichten!

Warme kerstgroet,
Commissie kerkdienst en corona

 
terug