Kerk-zijn en corona

25 september 2021

Met de teruglopende besmettingscijfers en het oplopend aantal gevaccineerde mensen bereiden wij ons als kerkenraad, geadviseerd door het coronateam, voor op versoepelingen. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen en baseren ons zoveel mogelijk op de routekaart voor kerken van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). 

Met plezier berichten we u weer over de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Marcuskerk.

Met ingang van zondag 26 september gelden de volgende versoepelingen:
 • Aanmelden is niet meer nodig.
 • Er is geen gezondheidscheck meer.
 • De stoelen in de kerkzaal staan op gepaste afstand. De stoelen in de beuk staan op 1,5 meter afstand. De stoelen in de kerkzaal mogen verschoven worden, als ze na de kerkdienst maar weer teruggezet worden.
 • Er mag weer volledig gezongen worden in de kerkdiensten!
De volgende maatregelen blijven gelden:
 • Er kunnen 60 mensen worden toegelaten in de Marcuskerk, exclusief medewerkers.
 • Er zijn tijdens de kerkdienst ook activiteiten voor de kinderen.
  • de Vuurvliegjes en tieners van Discovery gaan direct naar hun eigen ruimte
  • de Spoorzoekers starten in de kerkzaal en gaan na het kindermoment naar hun eigen ruimte
 • Bij goed weer drinken we na de kerkdienst buiten koffie, thee of limonade.
 • De basisregels blijven van kracht:
  • handen wassen
  • geen handen schudden
  • hoesten en niezen in de elleboog
  • thuisblijven bij klachten
We hopen elkaar snel weer te ontmoeten. 

Maatregelen
Tot slot: we gaan ervan uit dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt in de afweging om al dan niet naar de kerk te komen en ook de RIVM-richtlijnen aanhoudt. Houd daarbij rekening met uw eigen gezondheid en die van anderen. 

Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.

Kerkdiensten thuis
U kunt de kerkdiensten van de Marcuskerk thuis live meebeleven via een livestream of achteraf via Kerkomroep: Kerkomroep Marcuskerk

Contact
Voelt u zich erg eenzaam of kunt om andere redenen de kerkdiensten niet missen? Neem dan contact op met het pastorale team via onze predikant Jantine Veenhof.

Financiën
Vergeet u de kerk in deze tijden ook financieel niet? Andere manieren om financieel bij te dragen, vindt u op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen.
 
terug

Agenda

Kerkdienst

26 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

03 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina