Kerk-zijn en corona

28 november 2020

Wilt u een kerkdienst bijwonen in de vierplek Marcuskerk? Meld u dan vooraf aan!

Voor de vierplek Kerk in Laak is geen aanmelding nodig.

Lees hieronder alles over de actuele corona-maatregelen in onze vierplekken.
 
De afgelopen maanden worden we steeds opnieuw geconfronteerd met aanpassingen van de maatregelen die moeten helpen het coronavirus in te dammen. We houden onderling afstand, we desinfecteren en wassen onze handen, we blijven thuis bij gezondheidsklachten, we zingen niet in de diensten en er is de inzet van gemeenteleden die als coördinatoren hierop toezien. Dit doen we heel goed met elkaar. Fijn dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de afspraken en adviezen houdt; door zo voorzichtig mogelijk te zijn, zorgen we voor elkaar. 
Toch is het niet genoeg. In Nederland en juist ook in Den Haag, neemt het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus toe. Reden om extra voorzichtig te zijn en ons als kerk aan de nieuwe strengere adviezen voor de kerken te houden.


Nieuwe richtlijnen
Wie mogen er aanwezig zijn in een kerkdienst:
 • Maximaal 30 personen, van 13 jaar en ouder (voor kinderen van 0 – 12 jaar geldt geen beperking)
 • Mensen die een taak in of rondom de kerkdienst hebben. Deze 'taakdragers' worden niet meegeteld in de 30 personen en mogen dus ook aanwezig zijn in de dienst. Denk hierbij aan de oppas, lector, geluidsmensen, voorzangers, koffiezetters, etc.
 • Voor alle bovenstaande personen geldt dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden, tenzij personen tot één huishouden behoren.
Voor de vieringen in de Oase hebben deze richtlijnen geen veranderingen tot gevolg. Het aantal mensen dat in die vierplek op zondag naar de kerkdienst komt en de manier waarop daar de eredienst wordt gevierd, past binnen de de aangescherpte richtlijnen. 

Bij de vieringen in de Marcuskerk zijn wel aanpassingen nodig, o.a. vooraf aanmelden. Hieronder leest u daarover meer.

Algemeen
Wij vragen u om uw eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen. Voor uw eigen gezondheid, voor de gezondheid van uw huisgenoten, en de gezondheid van andere gemeenteleden en hun familieleden. Weegt u dus zorgvuldig en gaat u eerlijk na of u naar de diensten kunt komen.

U kunt de diensten in ieder geval niet bijwonen als
 • u verkoudheidsklachten hebt, verhoging of koorts.
 • u een huisgenoot met deze klachten hebt.
 • u minder dan 24 uur klachtenvrij bent
Specifieke richtlijnen vierplek Kerk in Laak
 • Heeft u een Liedboek? Neem het dan mee. De beamer wordt nog niet gebruikt.
Specifieke richtlijnen vierplek Marcuskerk
 • Aanmelden verplicht! 
  Wilt u op de zondagen in oktober de kerkdienst in de Marcuskerk bijwonen? Dan moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan twee manieren:
  - website: via het aanmeldformulier
  - telefonisch: bij Ingrid Blok, via 06 165 82510
  Aanmelden kan tot uiterlijk 11.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de kerkdienst. Via e-mail of telefoon hoort u uiterlijk op zaterdagavond of u op de volgende zondagmorgen aan de beurt bent om naar de kerk te komen.
 • Ga zoveel als mogelijk thuis naar het toilet, dat voorkomt opstoppingen en een rij voor het toilet.
 • Voor degenen die met de fiets komen: u kunt die voor de kerk neerzetten. Als u gebruik maakt van de fietsenstalling loop dan buitenom weer naar de voordeur van de kerk. 
 • Bij binnenkomst zal de coördinator vragen of er sprake is van coronagerelateerde klachten. Ontsmet in de hal uw handen. Ga daarna direct naar de kerkzaal. Dit geldt ook voor de kinderen en tieners.
 • We volgen de landelijke richtlijnen, dat mondkapjes gedragen moeten worden in publieke ruimtes. Wij adviseren het dragen van mondkapjes tijdens het lopen (over de gang, naar je plaats). Voordat u binnenkomt zet u uw mondkapje op en u draagt deze tot u op uw plek zit in de kerkzaal. Bij het verlaten van de kerkzaal, zet u het mondkapje weer op voordat u opstaat en draagt dit tot u weer buiten bent. Iedereen die een taak heeft in de dienst, en zich verplaatst door de kerkzaal tijdens de dienst, vragen we ook om op dat moment een mondkapje te dragen.Wilt u dus een mondkapje meenemen?
 • Houdt 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte. Bij binnenkomst, in het gebouw en ook buiten bij het koffiedrinken. Blijf niet te (onnodig) lang bij de tafels staan praten, en houdt bij het koffiedrinken ook rekening met eventuele voetgangers die langs willen lopen.
 • Omdat we voorkomen willen dat te veel mensen in een kleine ruimte langs elkaar lopen zijn beneden de ruimten voor, tijdens en na de dienst niet toegankelijk voor kerkgangers. Uitzonderingen: 
  • voor/tijdens/na de dienst: koster, koffiezetters, leiding jeugd en oppas; 
  • voor/na de dienst: ouder die kind bij oppas brengt of ophaalt; 
  • tijdens de dienst: kinderen/tieners.
 • Neem uw jas mee naar boven en hang die op de stoel. Het kan koud zijn in de kerkzaal, vanwege de ventilatie staan de ramen en deuren open. 
 • In de kerkzaal staan de stoelen 1,5 meter van elkaar. Er zijn stoelen voor mensen die alleen komen en voor echtparen of mensen uit één huishouden. Bij ingang van de kerkzaal wijst de coördinator aan waar u kunt zitten. Loop via rechte lijn langs de zijkanten en vervolgens in rechte lijn naar de aangewezen stoel. Tijdens de dienst kunt u niet de zaal verlaten (uitgezonderd noodgevallen). Ook niet om aan het eind van de dienst kinderen op te halen uit de oppas.
 • De kinderen en tieners zitten op de banken aan de zijkant van de kerkzaal. Omdat voor hen de 1,5 meter afstand niet heel streng geldt, kunnen zij na het kindermoment op een verantwoorde wijze en rustig lopend (!) de kerkzaal verlaten. Op dit moment kunnen de kinderen en tieners nog niet aan het eind van de dienst terug in de kerkzaal komen. 
 • Helaas is het nog steeds niet mogelijk om tijdens de dienst de liederen mee te zingen. Elke zondag vormen enkele gemeenteleden een koortje en zij zingen –op voldoende afstand- de liederen. Wat wel kan is meeneuriën of teksten zachtjes zeggend. Het blijkt dat vooral door het zingen de aerosolen te ver verspreid worden. 
 • In de dienst is er een moment voor de collecte. Voor de mensen die digitaal bijdragen wordt er op de beamer informatie over de betaling getoond. Voor mensen die contant bijdragen staan er in het halletje bij de lift twee collectedozen. Wilt u al in de kerkzaal collectegeld in de hand nemen? Dat voorkomt opstopping bij het verlaten van de kerkzaal.
 • Als de weersomstandigheden het toelaten, blijven we na de kerkdienst buiten koffiedrinken. Een moment om elkaar te ontmoeten en te spreken. We willen iedereen vragen om ook op deze momenten alert te blijven op het onderling voldoende afstand houden.
 • Binnen de huidige richtlijnen zijn ontmoetingen in de huiselijke kring met meer dan 3 gasten (die onderling voldoende afstand houden) niet mogelijk. Eerder was het kerkgebouw beschikbaar voor kringactiviteiten met grotere groepen. Met de nieuwste richtlijnen in gedachten kan dit voorlopig niet meer. We adviseren om kringactiviteiten zoveel mogelijk via beeldbellen te organiseren. 
 • Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.
Livestream-diensten
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, blijven te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.

Kerkomroep Kerk in Laak
Kerkomroep Marcuskerk


Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze wijkgemeente? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief voor een periodiek overzicht per e-mail van de belangrijkste nieuwtjes en activiteiten.
       

 
terug

Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender