Kerk-zijn en corona

Kerk-zijn en corona
13 maart 2020

In verband met het coronavirus zijn er voorlopig geen vieringen in de Marcuskerk en Kerk in Laak. In deze periode kunt u uitzendingen terugkijken of -luisteren via Kerkomroep.nl of een actuele online kerkdienst volgen. 

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Paasmorgen zenden we online kerkdiensten uit. Deze zijn dan te bekijken via onze website.

Kerkomroep Kerk in Laak »

Kerkomroep Marcuskerk »

------------

De kerkenraad heeft besloten om de richtlijnen van de overheid en de PKN te volgen met betrekking tot de corona-maatregelen. We vragen uw begrip voor deze ingrijpende beslissing. 

Concreet betekent dit: 
  • in elk geval tot en met 26 april zullen er in de Oase (Kerk in Laak) en in de Marcuskerk geen zondagse vieringen van De Drieklank worden gehouden;
  • in die periode zullen er geen kerkelijke activiteiten in de kerkgebouwen worden gehouden. Dat betekent dat onder andere de buurtkoffie en buurtmaaltijd in de Oase en de seniorenviering in de lijdenstijd in de Marcuskerk niet doorgaan;
  • voor kringen die in deze periode bij mensen thuis gehouden worden geldt dat de deelnemers zelf kunnen bepalen of de bijeenkomsten doorgaan. 
De activiteiten in de Kinderwinkel gaan t/m 26 april niet door, in die periode is de Kinderwinkel gesloten.

Wie in de tussentijd onze wijkgemeente financieel wil steunen, kan dat doen via iDeal.

De komende tijd zal de kerkenraad de ontwikkelingen rond het coronavirus blijven volgen. Mochten de omstandigheden wijzigen, dan zal de kerkenraad zich herbezinnen op het genomen besluit. 
 
‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt’ 
(psalm 43: 5)
terug