Kerk-zijn en corona

6 juni 2021

Met de teruglopende besmettingscijfers en het oplopend aantal gevaccineerde mensen bereiden wij ons als kerkenraad, geadviseerd door het coronateam, voor op versoepelingen. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen en baseren ons zoveel mogelijk op de routekaart voor kerken van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). Vanaf de eerste kerkdienst in juni, op zondag 6 juni, gelden de volgende maatregelen voor de Marcuskerk:
 • het maximaal aantal kerkbezoekers is 60, u kunt zich vooraf aanmelden via het formulier op deze website of bij Ingrid Blok (via 06 165 82510).
 • we zingen met maximaal 4 voorzangers 
 • er zijn tijdens de kerkdienst weer activiteiten voor kinderen.
  • de Vuurvliegjes en tieners van Discovery gaan direct naar hun eigen ruimte
  • de Spoorzoekers starten in de kerkzaal en gaan na het kindermoment naar hun eigen ruimte
 • koffiedrinken na de dienst kan buiten plaatsvinden met inachtneming van 1,5 meter afstand
 • de basisregels blijven van kracht.
We hopen elkaar snel weer te ontmoeten. Schroom niet om je aan te melden, er is tot nu toe steeds voldoende plaats!

Aanmelden
Met het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juni kunt en wilt bijwonen. Op basis van alle reacties maken wij een eerlijke verdeling en bevestigen voor elke zondag per e-mail wie wel (en misschien helaas niet) welkom is. Met het inschrijfformulier geef je dus je voorkeur aan, terwijl de bevestiging per e-mail bepaalt of je daadwerkelijk naar de kerk kunt komen. Aanmelden kan tot uiterlijk 11.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de kerkdienst. Je kunt je ook aanmelden via Ingrid Blok, via 06 165 82510.
Deze registratie wordt gevraagd voor eventueel bron-en contactonderzoek bij een besmetting en helpt ons om een inschatting te maken van het aantal bezoekers.
Mocht u zich niet hebben ingeschreven, maar toch graag de kerkdienst willen bijwonen, schroom dan niet om naar de kerk te komen. U kunt zich ook bij de deur registreren. Tot op heden is er steeds voldoende plek!

Als er binnen 2 dagen voor de dienst waarin je aanwezig wilt zijn sprake is van verkoudheidsklachten of koorts, meld je dan af bij Ingrid Blok. Dan kan iemand anders op jouw plek instromen.

Maatregelen
Tot slot: we gaan ervan uit dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt in de afweging om al dan niet naar de kerk te komen en ook de RIVM-richtlijnen aanhoudt. Houd daarbij rekening met je eigen gezondheid en die van anderen. Houd je aan de aanwijzingen die vooraf en tijdens de kerkdienst gegeven worden om besmettingen te voorkomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus zullen we gaandeweg de maatregelen verder verruimen, of als dat nodig is stappen terug zetten.

Voor degenen die bij de diensten aanwezig zullen zijn, geldt wel een aantal voorwaarden. Voor de zekerheid hieronder nog puntsgewijs de aandachtspunten:
 • Draag een mondkapje in het gebouw tot je op de stoel in de kerkzaal zit.
 • Schud geen handen
 • Nies in de mouw
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga thuis naar het toilet
 • Was de handen voordat je naar de kerk komt of neem een desinfecterend middel mee. Bij de ingang van de kerk staat ook een desinfectiezuil.
 • Neem je jas mee naar de kerkzaal en hang die op de stoel. Het kan koud zijn in de kerkzaal, vanwege de ventilatie staan de ramen en deuren open. 
 • Bezet eerst de voorste stoelen in de kerkzaal, zodat de mensen die later komen achteraan kunnen aanschuiven
Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.

Kerkdiensten thuis
U kunt de kerkdiensten van de Marcuskerk thuis live meebeleven via een livestream of achteraf via Kerkomroep: Kerkomroep Marcuskerk. Door nú deze strenge maatregelen te treffen, hopen wij u weer snel te kunnen ontmoeten in Gods huis.

Contact
Voelt u zich erg eenzaam of kunt om andere redenen de kerkdiensten niet missen? Neem dan contact op met het pastorale team via onze predikant Jantine Veenhof.

Financiën
Vergeet u de kerk in deze tijden ook financieel niet? Andere manieren om financieel bij te dragen, vindt u op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen.
 
terug

Agenda

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

27 jun 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

04 jul 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten juni

Via het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juni kunt en wilt bijwonen. 

Lied van de maand

In de maand juni luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'God kent jou vanaf het begin'.

Neurie je mee?

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

Meditatie n.a.v. Psalm 104 vers 30-34.
Door Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina