Kerk-zijn en corona

29 juni 2020

Vanaf juli is er voor beide vierplekken geen limiet meer aan het aantal kerkbezoekers, mits we de 1,5 meter garanderen en aan de deur een triage doen van eventuele Covid-19 symptomen. Ook de kinderen en tieners zijn weer in de kerk aanwezig en kunnen weer aan hun eigen vieringen deelnemen.

Wij vragen u om vooral uw eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen. Voor uw eigen gezondheid, voor de gezondheid van uw huisgenoten, en de gezondheid van andere gemeenteleden en hun familieleden. Weegt u dus zorgvuldig en gaat u eerlijk na of u naar de diensten kunt komen.

U kunt de diensten in ieder geval niet bijwonen als
  • u verkoudheidsklachten hebt, verhoging of koorts.
  • u een huisgenoot met deze klachten hebt.
  • u minder dan 24 uur klachtenvrij bent.
Er zijn coördinatoren die u aanwijzingen geven bij de voordeur van de kerk en bij de kerkzaal. Volgt u die s.v.p. op. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk! Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.
Bij binnenkomst zal aan u gevraagd worden of u gezondheidsklachten, gerelateerd aan corona, hebt. Ook dient u daar uw handen te desinfecteren; bij de ingang staat daarvoor een pilaar met desinfecterend middel. 

U dient verder de onderstaande regels in acht nemen:
  • geen handen schudden, en niesen in mouw.
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • ga thuis naar het toilet en was uw handen thuis.
  • neem uw jas mee naar de kerkzaal en hang de jas over uw eigen stoel.
  • de voorste stoelen dienen als eerste bezet te worden, en de laatkomers kunnen achteraan aanschuiven.
  • echtparen/mensen uit één huishouden dienen zo veel als mogelijk op de banken aan de zijkant en in de beuk plaats te nemen (Marcuskerk).
  • voor de bezoekers van Kerk in Laak: hebt u een Liedboek, neem het dan mee. De beamer wordt nog niet gebruikt.
Zingen in de dienst
Vooralsnog is het volgens de richtlijnen van de PKN niet verstandig om uit volle borst de liederen mee te zingen. Dit omdat het zingen mogelijk er extra aan bijdraagt dat een eventueel virus beter en sneller verspreid kan worden (wordt momenteel onderzocht). Zachtjes en binnensmonds meeneuriën mag wel. Zodra het onderzoek naar effect van zingen afgerond is, zullen we bezien of hier aanpassingen nodig zijn. Er is wel elke zondag een klein koortje dat de liederen –op gepaste afstand van elkaar- zal zingen.

Foto's (Marcuskerk)
Voor de diensten vanaf juli is het niet meer nodig om je vooraf aan te melden. Wat we wel zullen doen is in iedere dienst enkele foto’s maken van wie er aanwezig zijn. Hiermee kunnen we –in geval er toch bij iemand sprake is van coronabesmetting- snel achterhalen met wie er contact geweest is. De foto’s zullen korte tijd bewaard worden; daarna worden de foto’s vernietigd.

Fietsenstalling (Marcuskerk)
Als u met de fiets naar de kerk komt, is het mogelijk om uw fiets in de fietsenstalling te zetten. U kunt niet meer binnendoor naar de kerkzaal lopen. U dient –als u uw fiets hebt weggezet- weer door de stallingsdeur naar buiten te gaan en buitenom te lopen naar de voordeur van de kerk. Daar kunt u dan naar binnen.

Kinderen en tieners in de dienst (Marcuskerk)
De allerkleinsten, de vuurvliegjes, kunnen door één ouder gebracht worden in de ontmoetingszaal. Daar staat iemand van de leiding klaar om de kinderen op te vangen. De ouder gaat daarna direct naar de kerkzaal boven.
Op dit moment gaan we er vanuit dat de kinderen en tieners aan het begin van de dienst ook in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal volwassenen dat aanwezig is. We denken dat het aantal volwassenen nog niet overstelpend groot is, en daarom lijkt ons dit mogelijk.
De kinderen van de spoorzoekers en discovery gaan daarom met hun ouders mee naar de kerkzaal. Op de banken rij onder het orgel zijn voor hen plaatsen gereserveerd. Dat kan, omdat zij onderling niet de 1,5 meter afstand hoeven te houden. Na het kindermoment gaan zij naar hun eigen vieringen beneden. Deze plaatsen komen daarna vrij voor eventuele laatkomers, die wel weer de 1,5 meter afstand moeten houden.
Na afloop van de dienst van 5 juli zullen we evalueren hoe het verlopen is, en kunnen er voor het vervolg wijzigingen worden doorgevoerd.
 
Livestream-diensten
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, blijven te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.
Kerkomroep Kerk in Laak
Kerkomroep Marcuskerk


Digitale nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze wijkgemeente? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief voor een periodiek overzicht per e-mail van de belangrijkste nieuwtjes en activiteiten.
       

 
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina