Kerk-zijn en corona

15 januari 2021

Op 15 december 2020 is Nederland noodgedwongen weer in lockdown gegaan, omdat het coronavirus zich blijft verspreiden. Als kerk zijn wij onderdeel van de samenleving en vervullen wij een voorbeeldfunctie. Daarom verzorgt de  Marcuskerk de komende tijd online diensten.

Afgelopen week, 12 januari 2021 is de lockdownperiode verlengd. Dat betekent dat ook de online diensten in de Marcuskerk langer zullen doorgaan. In ieder geval tot en met zondag 7 februari 2021. Mocht de lockdown langer duren, dan zullen we ook langer met de online diensten doorgaan. U kunt de kerkdiensten van de Marcuskerk thuis live mee beleven via een Youtube-livestream of achteraf via Kerkomroep: Kerkomroep Marcuskerk. Door nú deze strenge maatregelen te treffen, hopen wij u weer snel te kunnen ontmoeten in Gods huis.

Zangkoortje
Omdat onlangs gebleken is dat ook bij kleine zangkoortjes corona-besmettingen zijn opgetreden en met het oog op de snelle verspreiding van de Britse variant, adviseert de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om ook in de online diensten helemaal niet meer te zingen. Dus ook niet met een drietal zangers.
Dat advies nemen we over. Het is jammer dat we niet meer kunnen zingen, maar we zullen ons best doen om er mooie diensten van te maken. We gaan op zoek naar alternatieven zoals alleen orgelspel, orgelspel met gesproken lied, cd’s, of gebruik maken van de liederen van Nederland Zingt.

Contact
Voelt u zich erg eenzaam of kunt om andere redenen de kerkdiensten niet missen? Neem dan contact op met het pastorale team via onze predikant Jantine Veenhof.

Financiën
Vergeet u de kerk in deze tijden ook financieel niet? Andere manieren om financieel bij te dragen, vindt u op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen.

Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst - 40-dagentijd

07 mrt 2021 om 10.00 uur

ONLINE Kerkdienst - 40-dagentijd

14 mrt 2021 om 10.00 uur

Liederen en foto’s gezocht!

Hoe blijf jij geestelijk fit in deze coronatijd en welk lied wil je horen in de komende diensten? Geef het door aan Jantine!

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Wormenhotel

Meditatie door ds. Tim van Iersel
Van mijn afval maakt Hij compost!

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina