Kerk-zijn en corona

25 februari 2022

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. Voor onze kerk betekent dit dat we vanaf de kerkdienst van 6 maart verder kunnen versoepelen. We volgen hierin, zoals steeds, de adviezen van het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken). Alles komt goed!

De volgende maatregelen blijven van kracht:
 • We blijven de basisregels volgen: was en ontsmet je handen, hoest en nies in je elleboog en blijf thuis bij klachten en/of een positieve test-uitslag.
 • Ook nu het niet meer verplicht is blijven afstand houden en een mond-kapje dragen verstandig.
 • We begroeten elkaar, maar geven geen handen.
 • We letten op een duidelijke routing in het gebouw en een goede venti-latie.
 • We collecteren digitaal en bij het uitgaan van de dienst.
 • We blijven de kerkdiensten ook online uitzenden.

De volgende versoepelingen voeren wij door:
 • Er is geen beperking meer in aantallen kerkgangers die wij kunnen toelaten, voel je welkom!
 • De kerkzaal wordt weer ingericht in rijen, de zijbeuk blijft ingericht op zitplaatsen op 1,5 meter afstand voor wie zich daar prettiger bij voelt.
 • De kinderen en tieners zien wij aan het einde van de dienst graag terugkomen in de kerkzaal voor de zegen.
 • Bij storm en/of regen kunnen wij binnen in de ontmoetingszaal koffiedrinken, bij goed weer blijven we dat buiten doen.
 • Ook de overige kerkelijke activiteiten (vergaderingen, kringen, jeugdactiviteiten) kunnen weer fysiek plaatsvinden in de kerk of bij iemand thuis. 
We zien uit naar de nieuwe tijd!

Vieringen online volgen
De vieringen in de Marcuskerk worden gratis uitgezonden in geluid en beeld via de kerkomroep.
Ze zijn ook te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

DinsdagAvondKring (DAK)

di 25 jun 2024 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina