01 jan 2021


Buurtgemeente Kerk in Laak

1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Deze zomer heeft de Kerkenraad besloten om de vierplek in Laak te sluiten per 31 december 2020. De belangrijkste reden voor dit besluit is de kwetsbaarheid van de gemeenschap om de vieringen blijvend goed vorm te geven. Hierop heeft een groep gemeenteleden uit Laak het initiatief genomen om in Laak een vorm van buurtgemeente op te richten. De Algemene Kerkenraad van Den Haag heeft in december besloten om onder voorwaarden de verantwoordelijkheid te nemen voor deze buurtgemeente. Na een half jaar zal de Algemene Kerkenraad evalueren of de buurtgemeente kansrijk genoeg is om door te gaan.

Dit betekent dat de buurtgemeente Laak per 2021 niet meer onder Protestantse gemeente De Drieklank valt. De Drieklank blijft - met de vierplek Marcuskerk – verantwoordelijk voor het grondgebied van Moerwijk, Laak en Valkenbos.

De Buurtgemeente Kerk in Laak blijft kerkdiensten en activiteiten houden in De Oase. De actieve gemeenteleden in Laak krijgen een brief waarin hun de keuze wordt voorgelegd of zij onderdeel willen worden van de buurtgemeente. Als zij hiervoor kiezen, horen zij niet meer bij De Drieklank. Het is ook mogelijk om bij De Drieklank te blijven horen en vriend van de buurtgemeente te worden. Enkele gemeenteleden uit Laak hebben al aangegeven te komen kerken in de Marcuskerk. Van harte welkom!

Op 27 december 2020 heeft de afsluitende dienst van de vierplek Laak in de huidige vorm plaatsgevonden. Wij bidden de buurtgemeenschap al het goede toe.
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina