Financieel bijdragen

Onze wijkgemeente krijgt geen subsidie en kan daarom alleen bestaan dankzij de steun van haar leden en anderen die zich met de kerk verbonden voelen. Wilt u dat onze wijkgemeente een plek van betekenis is voor mensen, een plek waar iedereen zich thuis voelt en terecht kan voor verbondenheid met God en met elkaar? Wilt u dat de kerk zichtbaar en aanwezig blijft in de stad? Draag dan financieel uw steentje bij!

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de wijkgemeente. U zorgt er dus voor dat geloof, bezinning, bezieling, ontmoeting, viering en lofprijzing kunnen doorgaan. Dat de kerkdiensten in de Marcuskerk, de kringen, het pastoraat, het jeugdwerk en alle andere activiteiten - waarbij u uiteraard van harte welkom bent - niet ophouden.

Hoe kunt u bijdragen?
  • Als u lid bent van de gemeente, geef dan uw bijdrage aan de actie kerkbalans. U krijgt hierover automatisch een e-mail of een brief toegestuurd. Elke bijdrage is welkom. Wilt u er rekening mee houden dat onze wijkgemeente ongeveer € 70 per huishouden per maand kost? Wij vragen u om ruimhartig en naar vermogen te geven.Doneer aan de Drieklank via iDeal
  • U kunt altijd een gift overmaken naar rekening 
    NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk.
  • Geef via Ideal of scan de QR-code hiernaast met de smartphone.
  • Collectebonnen, die een waarde van € 1 per stuk hebben en die in alle Haagse PKN-kerken te gebruiken zijn, kunt u bestellen door een bedrag in hele Euro’s over te maken naar NL46 INGB 0000 0767 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. Vermeld in de opmerking bij de overboeking ‘Collectebonnen’, uw naam en uw adresgegevens. Binnen enkele dagen ontvangt u de bonnen per post.
Giften aftrekbaar
Onze wijkgemeente is, als onderdeel van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenage, een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI, RSIN 814079313). Dit betekent dat u giften die u kunt bewijzen, zoals collectebonnen, kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u tot 50% van uw gift terugkrijgen via de belastingen. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Voor het maximale belastingvoordeel raden we aan om gebruik te maken van ‘slim schenken’, dat wil zeggen een fiscaal voordelige meerjarige periodieke gift aan de kerk. Hiervoor geldt - in vergelijking met een 'gewone' gift - geen drempel en geen maximun. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Op de website van de Protestantse Kerk Den Haag is een modelovereenkomst te vinden.

Nalaten
Als u per testament een legaat wilt schenken aan de wijkgemeente De Drieklank, dan kunt u de volgende tekst gebruiken: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Protestantse Gemeente van ‘s-Gravenhage, ten gunste van wijkgemeente De Drieklank, een bedrag van …”. Meer informatie over nalaten aan de kerk vindt u op de website van de Protestantse Kerk Den Haag.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over financieel bijdragen aan onze wijkgemeente? Benader dan de kerkrentmeesters.
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina