woensdag 8 november 2023

Allerzielen-viering

Datum: 
 woensdag 8 november 2023
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Allerzielen, De mensen die we missen

Let op, i.vm. de storm is de Allerzielenviering verzet naar 8 november.

Allerzielenviering op 8 november om 19.30 u in de Marcuskerk. 

In de Allerzielenviering gedenken we onze geliefden met troostrijke woorden en mooie muziek. Geliefden die kort of lang geleden overleden zijn. Je mag een foto en naam sturen van je geliefde en in de viering kun je een kaarsje branden. 

Stuur je foto en naam en als je andere vragen hebt naar:
Bettelies (pastor@geloveninmoerwijk.nl) of Jantine (dominee@pg-dedrieklank.nl).

terug