zondag 3 september 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 3 september 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. André Verweij, ‘s Gravenzande

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: kosten internet en kerkomroep

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Al sinds jaar en dag worden alle kerkdiensten opgenomen en bestaat de mogelijkheid de diensten gelijktijdig maar ook op een later moment terug te beluisteren of te bekijken via kerkomroep. De wijkdiaconie draagt zorg voor deze kosten van kerkomroep en internet. Zo bieden wij iedereen de mogelijkheid ook op afstand de dienst mee te maken en betrokken te blijven bij de wekelijkse vieringen van de gemeente.

terug