zondag 9 juli 2023

Kerkdienst - zomervakantie, Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 9 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op zondag 9 juli vieren we met elkaar het Heilig avondmaal in de kring. Het thema van de dienst is: ‘Met wie zit jij aan tafel?’ We staan stil bij het (onderlinge) pastoraat in de gemeente en gaan tijdens de dienst met elkaar in gesprek. We zullen net als met de startzondag aan tafel zitten. We hopen met elkaar in gesprek te gaan en geïnspireerd te worden over het pastoraat!

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: wereldhuis
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden in Den Haag. Dat zijn mensen zonder papieren, migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Migratie heeft vele gezichten. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies, er zijn activiteiten als een inloopspreekuur, een kookproject en het koekjesproject. Sinds augustus 2022 gebeurt dat vanuit een gastvrije, nieuwe locatie in het centrum van Den Haag, waar nog meer mogelijk is dan voorheen. De Diaconie zet zich van harte in voor mensen zonder papieren, omdat in onze welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden.

terug