zondag 28 mei 2023

Kerkdienst - Pinksteren

Datum: 
 zondag 28 mei 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op de morgen van Pinksteren hebben we een doopdienst van Michelle Natasha Schouten-Dubero en haar vier kinderen: Benjamin William Kevin Schouten, Dimitri Donatello Miquel Schouten, Donovan River Messiah Schouten en Aemilia Rose Ivy Schouten. Haar man Kevin is al als kind gedoopt. Michelle en Kevin doen mee aan de alpha cursus en zullen eind juni verhuizen naar Aruba, voor de studie verpleegkunde van Michelle. Ze kwamen bij onze kerk via het kerkelijk bureau van Den Haag.
We zien uit naar een bijzondere feestelijke dienst waarin we stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: pinksterzendingsweek
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali.
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman, namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving èn kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren
 

terug