zondag 19 maart 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 19 maart 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Bas Plaisier, Gouda

Deze zondag zal Jantine Veenhof, tijdens de dienst, bij de kinderen van de Spoorzoekers catechese en uitleg geven over het Heilig Avondmaal.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: paasactiviteiten

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Op weg naar Pasen zijn er diverse activiteiten die de wijkdiaken (mede) organiseren. Zo verspreiden we voor de lijdenstijd een veertigdagen kalender naar 160 adressen, en organiseren we de viering voor senioren. De opbrengst van deze collecte zal aan deze activiteiten besteed worden.
 

terug