zondag 12 maart 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 12 maart 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Deze zondag besteden we aandacht aan het pioniersplek Hoopvol Transvaal. Dick Groenendijk en zijn team zullen een update geven van alles wat er gebeurt. Ook zullen we voor Hoopvol Transvaal collecteren.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Pioniersplek Hoopvol Transvaal
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

 

terug