zondag 12 februari 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 12 februari 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jan Stelwagen, Leersum

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: noodhulp Ethiopië
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Kerk in Actie, noodhulp en rampenpreventie. Ethiopië wordt regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval, waardoor vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen via de kerk over nieuwe landbouwtechnieken en nieuwe gewassen die beter tegen het veranderende klimaat kunnen. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

terug