zondag 5 februari 2023

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 5 februari 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Deze viering wordt een (staande) kringviering.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie, werelddiaconaat

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Pakistan Kerk in Actie ondersteunt de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen, toelatingsexamens voor de universiteit, of het opzetten van een eigen bedrijf. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Meer lezen kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan  
 

terug