zondag 8 januari 2023

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10:00 uur

Voorganger: ds. Theo Hettema, Den Haag

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie, zondagse bloemengroet

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk               
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De wijkdiaconie zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket bloemen wordt bezorgd bij een van onze gemeenteleden. Soms omdat er sprake is van verdriet, ziekte maar ook bij vreugde zoals de doop van een kind. In deze coronatijd hebben we de zondagse bloemengroet ook bezorgd bij mensen om de verbinding met de kerk te houden. Helpt u mee om deze attentie van de kerk te blijven bezorgen?
 

terug