zondag 3 april 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd, doopdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op 3 april zal Leah Jacomina Werner gedoopt worden, zusje van Jonas en dochter van Linda en Michael Werner. We zien met elkaar uit naar deze feestelijke dienst, van harte welkom!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Kerk in Actie: Moldavië): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de collecte
Kerk in Actie: Moldavië. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzienin-gen zoals een douche en wasgelegenheid.
 

terug