zondag 27 februari 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Maarten Groen, Den Haag

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: Buurt- en kerkhuis Bethel): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: pastoraat): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Centrale Diaconie: In buurt- en kerkhuis Bethel helpen we mensen ver-der te kijken dan hun eigen belang en behoeften en stimuleren we dat ze betrokken raken bij mensen met wie ze verschillen in opleidingsniveau, culturele of godsdienstige achtergrond, leeftijd, gezondheid of mate van geluk in het leven. In plaats van gescheidenheid beleven buurtgenoten zo verbondenheid. Je wereld en je hart worden groter. In Bethel zijn er laag-drempelige ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kids-time middagen, activiteiten rond films, boeken, een gedeeld probleem. Er wordt praktische hulp geboden bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem.
 

terug