zondag 20 februari 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie: individuele hulpverlening Moerwijk): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de collectes

Wijkdiaconie: individuele hulpverlening Moerwijk
De Drieklank wil zichtbaar en present zijn in Moerwijk. Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn in de wijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in
antwoord en waar mogelijk met een financiële gift. 
Daarnaast dragen wij ook financieel bij aan Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben.
Draagt u bij aan deze collecte vandaag om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?

Wijkgemeente
Onze wijkgemeente De Drieklank komt inkomsten tekort. Ook kerkdiensten kosten geld en predikanten hebben recht op een inkomen. Vandaag is de 2e collecte bestemd voor de kosten van kerkdiensten en predikant in de Marcuskerk.

terug