zondag 28 november 2021

Kerkdienst - 1e advent, doopdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Op 28 november zullen Tim en Jantine van Iersel-Veenhof hun dochter Juul Janna Elisabeth laten dopen. Juul is vorig jaar geboren; vanwege corona(maatregelen) wordt zij nu gedoopt. 
Ds. R. de Reuver is voorganger in deze dienst. Hij heeft eerder ook Sepp gedoopt. We zien uit naar deze feestelijke dienst en hopen dat u en jullie allen daar getuige van mogen zijn!

Het is deze zondag ook eerste advent, we leven toe naar kerst met het thema ‘Geef licht’. De adventskalender zal weer worden rondgedeeld en dit jaar met een kerstmagazine erbij. Een deel van onze tieners doet mee aan een KerstChallenge en zal een nacht in een vluchtelingentent over-nachten om geld op te halen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Laten we allemaal deze actie ruimhartig sponsoren! Wat is het nodig om licht te brengen in het duister. Ook zijn er plannen voor een heus kerst-concert in de Marcuskerk op kerstavond in de vorm van een open podium! Houd de Nieuwsflitsen scherp in de gaten en geef je op. 

Dienst online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Kerk in Actie, werelddiaconaat): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kringwerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug