zondag 26 juli 2020

Kerkdienst (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Voorganger: ds. Jan van der Wolf, Voorburg

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

Collectes
1e collecte: wijkdiaconie

 • De diaconie richt zich op mensen in noood. Daarbij worden uw giften ingezet: individuele hulpvragen, goede doelen, ZWO en voedselbank zijn hier voorbeelden van.
  Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de stad en in de wijken te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik 
  een naaste zijn”?
 • U kunt uw gaven overmaken aan: Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk 
  NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 26/7
  Of surf naar www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2e collecte: wijkgemeente
 • De kosten voor de wijkgemeente zijn hoog. Periodiek moeten er in de kerk ook zaken gerepareerd of  vervangen worden. Daarom staat vandaag bij de collecte het onderhoud aan de Marcuskerk centraal.
 • Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer: NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk o.v.v 26/7
  Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal

terug