zo 5 juli 2020

Kerkdienst (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 5 juli is het de eerste zondag dat Jantine Veenhof, na haar verlof weer voorgaat in een kerkdienst in de Marcuskerk. En ook is het de eerste zondag dat we weer als gemeente bijeen kunnen komen. Het lijkt ons goed om dan na de dienst – op aangepaste wijze – koffie met elkaar te drinken. Uiteraard houden we daarbij rekening met de 1,5 meter afstand.
Om hiervan echt een goede start te maken willen we u/jullie vragen om iets lekkers voor bij de koffie mee te nemen. Een cake, taart, … Zelfgebakken of zelf gekocht…. Nemen jullie iets mee?

Collectes tijdens de dienst

1e collecte: Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Voorgaande jaren werden aan kinderen in armoede een vakantietas met voordeelbonnen en speelgoed uitgereikt. Dit jaar leek dat niet haalbaar. 
Echter vanuit Stek en de Centrale Diaconie zijn nu speelgoedbonnen geregeld waarmee kinderen van 4 t/m 12 jaar -van wie de ouders als cliënten bekend zijn bij de voedselbank- een leuk stuk speelgoed kunnen uitzoeken in een bekende speelgoedwinkel.
Voor veel van deze kinderen lijkt de zomerperiode een lange, saaie vakantie te worden. Zij hebben het thuis al moeilijk en zeker nu in deze coronatijd lijken uitstapjes e.d. niet haalbaar. Draagt u bij aan een vakantie-speelgoedbon voor deze kinderen? Van harte bij u aanbevolen!

U kunt uw gaven overmaken aan:
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk 
NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 05/07 of
surf naar www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk 

2e collecte: wijkgemeente
rDeze collecte is bedoeld voor de energiekosten in de Marcuskerk. Niet alleen tijdens de vieringen op zondag
Maar ook bij vergaderingen en tijdens aangeboden activiteiten moet de kachel en verlichting kunnen branden. Zelfs tijdens de coronaperiode gaan de vaste lasten gewoon door.

U kunt uw gift overmaken op rekening:
PGG Marcuskerk  NL10 INGB 0000 4120 90 o.v.v 05/07
Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal
 

terug
 


Agenda

Oasegebed

21 okt 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

23 okt 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - vooraf inschrijven verplicht

25 okt 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst (Kerk in Laak)

25 okt 2020 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Shalom Alehem (vrede voor jullie)

Neurie / swing je mee?

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina