zondag 14 juni 2020

Kerkdienst (Marcuskerk) - alleen voor genodigden

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Voorganger: dr. Nienke Vos, Amsterdam

De diensten die in juni in de Marcuskerk gehouden worden, zijn te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.

In verband met de coronamaatregelen is deze dienst alleen toegankelijk voor mensen die ingeroosterd zijn om bij deze dienst aanwezig te zijn. Lees voor alle informatie dit nieuwsbericht.

1e collecte: Wijkdiaconie

De diaconie richt zich op mensen in nood. Ook in coronatijd. Daarbij worden uw giften ingezet: individuele hulpvragen, goede doelen, ZWO en voedselbank zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de stad en in de wijken te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik een naaste zijn”?

U kunt uw gaven overmaken aan:
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk
NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 14/7 

2e collecte: Wijkgemeente
Ook kerkdiensten kosten geld en predikanten hebben recht op een inkomen. Vandaag is de 2e collecte bestemd voor de kosten van kerkdiensten en predikant in de Marcuskerk. 

U kunt uw gift overmaken op rekening
PGG Marcuskerk NL10 INGB 0000 4120 90 o.v.v 7/6

Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal

terug