Afsluiting van zes jaar pionieren in Laak

In december 2019 is er een einde gekomen aan jaren waarin ik heb mogen pionieren in Laak. Na twee projectperiodes van drie jaar is er om financiële redenen besloten dat een betaalde kracht niet meer haalbaar is. De afgelopen periode was er een van terug te kijken op zes jaar pionieren in Laak, stukjes te schrijven en dankbaar te zijn voor de mooie dingen van de afgelopen jaren. De ruilbeurzen, de vieringen, de Bijbel-Dates, Sint Pannenkoek, bouw-je-eigen-stal workshop, de mensen uit de wijkgemeenten die me vertelden voor ons te bidden, er zijn heel veel mooie momenten geweest voor ons. Dat hebben we 13 december jl. gevierd op een mooie afsluitingsavond. 
Ik neem geen afscheid want ik blijf in Laak wonen en werken. 
Ik kan ook mededelen dat ik, naast mijn nieuwe coachschap, vanaf 1 januari een nieuwe functie heb als coördinator van het Missionair Platform in Den Haag. Een nieuwe uitdaging waarbij ik mijn ervaringen in Laak ook mooi kan inzetten. Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Op 9 februari om 17.00 uur zal ik voor deze rol ingezegend worden en tevens als predikant bevestigd in de Pax Christi kerk; u bent van harte welkom.
Dank in het bijzonder voor de warme betrokkenheid van een aantal mensen door de jaren heen! Petra de Nooy

We kijken terug op een mooie decembermaand met onder andere een geslaagde voedselbankactie en een fijne Kerstviering. Daarnaast werden in een bijzondere en feestelijke dienst in de Oase drie van onze kinderen gedoopt. De komende tijd staat in het teken van het verder bezinnen op de toekomst van Leven in Laak en het ontwikkelen van ideeën om het pionierswerk in Laak weer meer gestalte te geven. Hartelijke groet, Martijn Ariese 
 
terug

Agenda

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina