Afscheid van ds. René de Reuver

Nadat op 21 april bekend werd dat ds. René de Reuver benoemd is tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, nam de wijkgemeente Laak-Moerwijk in de afgelopen dagen afscheid van hem en zijn vrouw Marike.

Op vrijdagavond was er een drukbezochte gemeente-avond. De kerkenraad, verschillende kringen en individuele gemeenteleden schetsten via gedichten, toneelstukjes en liederen een beeld van wat ds. René de Reuver met Marike aan zijn zijde heeft betekend voor de Marcuskerk. Weemoed en melancholie, maar ook trots en humor streden om voorrang.

Op zondagmiddag vond tijdens een kerkdienst de officiële ‘losmaking’ van de wijkgemeente plaats. Ook tijdens deze dienst kwam een beeld van ds. René de Reuver naar voren als een zeer veelzijdige predikant. Een dominee die door de kinderen met ‘je’ aangesproken kan worden, een goed onderlegde theoloog, een bevlogen hervormer, een strateeg en visionair en een ‘mensenman’ vormen een greep uit de woorden die over hem gesproken zijn. ‘Zonder mijn vrouw, de kerkenraad en alle vrijwilligers binnen en buiten de gemeente was het werk niet mogelijk geweest’, aldus ds. René de Reuver.

‘De Heer is nabij’, was het thema van de preek tijdens de afscheidsdienst naar aanleiding van Filippenzen 4:5b. ‘Mensen komen en mensen gaan’, aldus ds. René de Reuver, ‘maar God was, is en zal er zijn’. Op die manier relativeert hij zijn eigen vertrek uit de wijkgemeente en geeft haar vertrouwen in de toekomst.

In de periode waarin ds. René de Reuver predikant was van de Marcuskerk in Moerwijk – en later van de fusiegemeente Laak-Moerwijk – is er het nodige veranderd. Zo zijn mede door zijn betrokkenheid de missionaire projecten Leven in Laak en MarcusConnect van de grond gekomen en zijn de Marcuskerk en Kerk in Laak gefuseerd tot de wijkgemeente Laak-Moerwijk. Daarnaast is er een samenwerking gestart met de Indonesische gemeente GKIN (Rijswijk-Den Haag) en zijn gemeenteleden via het kindermoment en de schriftlezing actiever gaan participeren in de kerkdienst.

terug

Agenda

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

27 jun 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

04 jul 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten juni

Via het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juni kunt en wilt bijwonen. 

Lied van de maand

In de maand juni luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'God kent jou vanaf het begin'.

Neurie je mee?

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

Meditatie n.a.v. Psalm 104 vers 30-34.
Door Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina