Week van gebed: 15-22 januari

12 januari 2023

In de week van 15-22 januari is het weer de week van gebed voor de eenheid van de Christenen.
De hele week zal er wereldwijd in tal van kerken aandacht aan besteed worden.
Vanuit de Marcuskerk hebben wij direct contact met verschillende geloofsgemeenschappen in onze omgeving.
Wij hebben dan ook een rooster gemaakt wanneer wij in de verschillende kerken in onze omgeving de gebedsbijeenkomst houden.
Elke avond is er een ander thema dat echter allemaal onder 1 paraplu wordt samengevat in: "Doe goed, zoek recht."

Maandagavond 16 januari van 20.00 - 21.00 uur bij ‘Leven in ZuidWest’. Sterrenoord 97
Dinsdagavond 17 januari van 20.00-21.00 uur in de Marcuskerk Jan Luykenlaan 92
Woensdagavond 18 januari van 19.30-20.30 uur In de SHALOMKERK Vrederustlaan 96
Donderdagavond 19 januari van l9.00-20.00 uur in de Emmauskerk van parochie de vier evangelisten Leyweg 940 ( met de auto bereikbaar via de Fluitenbergstraat)
Vrijdagavond 20 januari van 19.00-20.00u in de Nebokerk Rhijnvis Feithlaan 114

Het is mooi om ook de gebedsavonden in de andere kerken mee te maken en zo met elkaar in gebed te zijn als christenen in Den Haag verbonden met de christenen wereldwijd.

Bekijk/download hier de flyer.
terug

Agenda

DindagAvondKring (DAK)

di 30 mei 2023 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 30 mei 2023 om 20:00 uur

WoensdagAvondKring (WAK)

wo 31 mei 2023 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina