26 apr 2024


Vrijwilligers Respijthuis House Martin gezocht

In november 2022 opende Stichting Respijthuis HouseMartin in Den Haag een logeerhuis voor zieken zonder dak boven het hoofd. Na verwijzing van het straat verpleegkundige team kunnen 5 tot 6 gasten korte tijd in ons huis verblijven om te herstellen van een ziekte of om te revalideren na een ziekenhuisopname. 
In het afgelopen anderhalf jaar hebben we veel zieke mensen een goede hersteltijd gegeven. Het heeft hen, maar ook ons goed gedaan.
We zijn 7 dagen in de week open en hebben dan ook veel vrijwilligers nodig om het werk goed en zorgzaam te kunnen doen.

Voel je je aangetrokken tot ons werk? 

We zoeken gastvrouwen/-heren voor ons Respijthuis 
•    Je belangrijkste taak is: er zijn voor die ander;
•    De aandacht die je biedt is gericht op herstel na ziekte of ziekenhuisopname;
•    Je ondersteunt daarmee de terugkeer van de gast naar haar/zijn eigen zelfstandige leven;
•    Je hoeft geen verpleegkundige handelingen te verrichten.
•    Je bent minimaal 1 dagdeel (4 uur) per week beschikbaar (kan ook flexibel worden ingevuld)
•    Idealiter ben je 1 dagdeel (4 uur) per week beschikbaar maar 

Voor deze taak geldt dat je:
•    evenwichtig in het leven staat;
•    goed kunt luisteren;
•    empathie voelt met mensen die leven zonder dak boven het hoofd;
•    naast je eigen normen en waarden, die van anderen respecteert;
Spreek je een niet-westerse taal, dan zijn we daar heel blij mee.

We bieden:
•    zingevend vrijwilligerswerk
•    een organisatie in beweging met veel maatschappelijke uitdagingen;
•    goede begeleiding en trainingen.

Wil je meer weten, bel dan met Joke Visser, 06-22740655 of stuur een mail naar joke@respijthuishousemartin.com 
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina