Vervolg Alpha-cursus

Na de mooie alpha-cursus in het afgelopen seizoen hebben we met de Nebokerk en de deelnemers besloten een bijbelgroep te starten. We gaan het evangelie van Lucas met elkaar lezen. De avonden zijn 1x per maand op donderdag en starten 19.30u.

Ben je ook geïnteresseerd en wil je je geloof opfrissen of vind je het leuk om met andere zoekers de bijbel te lezen, wees welkom! Meld je aan bij Mariel Middendorp, Ellen van Osnabrugge of Jantine Veenhof.

De eerste bijeenkomst is 31 augustus 2023 om 19.30u
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina