25 jan 2022


Vertrouwenspersonen gezocht

24 januari 2022

De Protestantse Kerk Den Haag zoekt twee Interne Vertrouwenspersonen Veilig kerk-zijn. De algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag heeft, na consultatie van de wijkkerkenraden, het Hoofdlijnenplan Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn vastgesteld. Eén van de rand-voorwaarden is het aanstellen van twee interne vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Het betreft een vrijwilligersfunctie met een hoge mate van verantwoordelijkheid. De Protestantse Kerk Den Haag zoekt daarom twee terzake kundigen voor de functie van interne vertrouwenspersoon.

De Interne Vertrouwenspersonen hebben gezamenlijk als taak:
 • Het gevraagd en ongevraagd informeren van wijkkerkenraden, vierplek-ken en pioniersplekken over het zorg dragen voor veilig kerk-zijn. 
 • Een actief luisterend oor zijn voor hen die vragen, dilemma’s of situaties hebben rondom fysieke, psychische of sociaal-emotionele (on)veiligheid binnen de eigen vierplek en hen passend doorverwijzen volgens de PKN Routekaart Vertrouwenspersoon. 
 • Het periodiek toerusten van ambtsdragers en andere gemeenteleden die zorg dragen voor kwetsbare groepen binnen de kerk.
 • Ontwikkelingen op het gebied van veilig kerk-zijn op de voet volgen en deze in overleg met de algemene kerkenraad opnemen in de context van de Protestantse Kerk Den Haag. 
 • Jaarlijks een schriftelijk verslag uitbrengen aan de algemene kerkenraad over de stand van zaken rondom veilig kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk Den Haag. 

De Interne Vertrouwenspersoon herkent zich in het volgende 
 • Lid van de Protestantse Kerk Den Haag met een pastoraal hart voor de kerk en al haar leden. 
 • U bent en staat breed bekend als: integer, discreet, empathisch, toegan-kelijk, onpartijdig. 
 • U heeft affiniteit met de diversiteit binnen de Protestantse Kerk Den Haag. 
 • Aantoonbare deskundigheid op één van de volgende of vergelijkbare vakgebieden: psychologie, pedagogiek, social work, personeelswerk, coaching, mediation. 
 • U committeert zich aan het volgen van de training Interne Vertrouwens-persoon van het Meldpunt Misbruik en aan bijscholing. 
 • U kunt een voor deze functie vereiste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
 • Gedurende uw aanstelling bekleedt u geen ambt binnen de Protestantse Kerk Den Haag of een conflicterende kerkelijke (vrijwilligers-)functie. 
Wat wij bieden 
De Protestantse Kerk Den Haag biedt een vrijwilligersovereenkomst voor maximaal 180 uur per kalenderjaar per vertrouwenspersoon tegen de fiscaal geldende vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden verplichte training en bijscholing door de Protestantse Kerk Den Haag vergoed. 

Solliciteren en informatie Solliciteren kan tot 14 februari 2022 door een korte motivatie, namen van twee referenten van binnen de PKN en uw curriculum vitae te mailen naar de beleidssecretaris Shari van den Hout, svandenhout@pkn-denhaag.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Hout op telefoonnummer 06-12112651 op maandag, woensdag en donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur. De eerste gespreksronde is in week 8 en de tweede gespreksronde in week 10. 
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 28 mei 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 28 mei 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 30 mei 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina