28 sep 2023


Verdubbelingscollecte voor Marokko en Libiƫ

We zijn allemaal geraakt door de berichten en beelden uit Marokko, waar een aardbeving op 8 september enorme schade aanrichtte. Duizenden mensen zijn volgens de autoriteiten omgekomen. Mensen leven en slapen buiten in tentjes op straat en verkeren ook daardoor in kwetsbare situaties. Ook de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is in rouw en leeft intens mee door te bidden en hulp te organiseren.

En een paar dagen later werd Libië getroffen door verwoestende overstromingen, omdat na zware regenval enkele stuwdammen het begaven. Naar schatting elf duizend mensen zijn verzwolgen in de modder of meegesleurd naar de zee, velen onvindbaar voor nabestaanden die wanhopig de modder uit de huizen graven.

Gebed
Onvoorstelbaar is het verdriet. De ellende is niet te overzien. Mensen als wij: ouders en grootouders, kleine en grote kinderen, jonge en oude mensen – duizenden mensen, opeens bedolven of weggespoeld. Laten we ons voegen in het gebed van broeders en zusters in de moskeeën, kerken en andere gebedshuizen ter plekke.

Menslievende God,
Ontferm U over de doden:
berg hun namen en hun levens in uw hart.
Ontferm u over de levenden:
wees dichtbij in alle wanhoop en verdriet.
Wij bidden dat mensen dichtbij elkaar vinden,
dat mensen ver weg elkaar helpen.
Kyrië eleison – Levende, ontferm u.


Situatie nu
In Marokko is op dit moment op de meeste plekken genoeg eten en drinken voor degenen die dat nodig hebben. De urgentie is nu om onderdak te organiseren, ook met het oog op de regen en de koude die wordt verwacht in de bergen rond Marrakech.
In Libië is op dit moment nog een tekort aan alles: medische hulp, voedsel, schoon water en onderdak. Talloze lichamen moeten nog geborgen en begraven worden. En de veiligheidssituatie in Libië maakt het bieden van hulp niet makkelijker.

Verdubbelingscollecte
Zondag 1 en zondag 8 oktober a.s. zal er een derde collecte worden gehouden. Contant in de daarvoor bestemde doos bij de lift, of u kunt u gift storten op de rekening van de wijkdiaconie NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. Marokko/Libië. De opbrengst van deze collecten wordt door de Centrale Diaconie verdubbeld.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina