24 feb 2023


Update vanuit Hoopvol Transvaal

24 februari 2023

Graag praten we jullie bij over de ontwikkelingen rondom de pioniersplek Hoopvol Transvaal. In deze nieuwsbrief vertellen we over: de start van het nieuwe meidenproject; de stand van de financiën en de vondst van een penningmeester; de kidsclub en iets over community en discipelschap. De bid- en dankpunten zitten dit keer verstopt tussen de regels.

Start Koken met meiden (13 - 15 jaar)
De 'kookclub' is nu 4 keer bij elkaar geweest. We mogen terug kijken op een positieve startperiode. Twee meiden bezoeken de club trouw en daar zijn we heel blij mee. We hebben ook een flink aantal trouwe helpers. Zo kunnen we elke keer een volledige maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje bereiden. De vele handen maken het werk licht zodat we genoeg tijd te hebben om van de maaltijd te genieten.
Het samen koken, eten en opruimen geeft veel plezier, gezelligheid en het zorgt voor verbinding. De maaltijden zijn trouwens heel erg lekker.... dus we zouden graag nog meer meiden erbij willen betrekken. Een mooi punt om voor te bidden.

Financiën & nieuwe penningmeester
Bij het opstellen van de financiële jaarstukken konden we constateren –wat we gaandeweg al merkten– dat onze inkomsten van donateurs en via betrokken kerken de goede kant op groeien. Hartelijk dank daarvoor! We hebben dit hard nodig om ook in de toekomst in financieel opzicht levensvatbaar te zijn.
We zijn dankbaar dat we in Peter Groenendijk een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Hij is bereikbaar op: financieel@hoopvoltransvaal.nl.

Update Kidsclub
Vanuit de Kidsclub zijn er mooie ontwikkelingen te melden. Het aantal kinderen dat op de middagen komt schommelt nu zo rond de 20. Er zijn met name veel wat jongere kinderen bijgekomen. Een aantal kinderen komt echt heel trouw, ook zien we steeds weer nieuwe gezichten. Met het verhaal van Johannes de Doper die wijst naar Jezus, zijn we begonnen met het thema ‘God vergeeft’. Een heel mooi thema, ook spannend omdat het echt de kern raakt.

Community en discipelschap
Het lezen van Gods Woord, samen bidden en vereren van God zien we als motor onder de missie. Vanaf maart willen we hier een gestructureerde vorm aan gaan geven door maandelijks bij elkaar te komen op zondagmorgen. We beginnen hiermee voorlopig in een huiskamersetting.
In het bijzonder willen we hier iedereen voor uitnodigen die meedraait in onze activiteiten of op andere manier een verbinding heeft met Transvaal. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent! We hopen te starten op 5 maart.

Informatie & contact
Pionier en buurtpastor: Dick Groenendijk, 06 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl, www.hoopvoltransvaal.nl.

Doneren
IBAN: NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal.

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina