25 jan 2022


Update Kinderwinkel

24 januari 2022

En zo gingen de geplande kerstactiviteiten toch weer niet door…. Het was erg jammer voor zoveel partijen dat Nederland weer een lockdown-maatregel kreeg in december! Voor de Kinderwinkel betekende dit dat ook wij gingen sluiten omdat wij de basisschool volgen. Gezien het feit dat kinderen een grote rol lijken te spelen in de besmettingsoverdracht leek het ons erg onverstandig om zo richting kerst nog door te gaan met activiteiten. 

Behalve…. Ja, dat superleuke kinderkerstkoortje! Deze kinderen konden al hun oefensessies nog gebruiken doordat we een filmpje gemaakt hebben en dat konden delen in de kerstdienst 1e kerstdag. Ook hebben we het lied ‘Vredesgroet’ gedeeld op onze Facebook-site als nieuwjaarswens voor iedereen.

Maar dan vooral weer vooruit kijken
Gelukkig zijn we het nieuwe jaar weer gelijk gestart met onze reguliere activiteiten! We hebben er weer veel zin in om al onze kids weer te mogen begroeten in De Kinderwinkel. Voor het tienerrestaurant blijft dit nog even in aangepaste vorm: alléén voor tieners en nog niet voor gasten. Maar u bent de eerste die het hoort als we weer volledig open gaan!

Nog steeds is de nood hoog wat betreft vrijwilligers! Wij zijn hard op zoek naar nieuwe mensen en nieuwe handen. Dus mocht u/jij (zelf of iemand kennen die) vrijwilligerswerk wil(len) doen….laat het ons vooral weten!

Verder hopen wij op weer een mooi seizoen vol afwisselende activiteiten en met -dit keer- eindelijk weer het befaamde uitstapje naar Putten in mei!

Wij danken iedereen die ons steunt en blijft steunen: in gedachten, in gebed, in helpende handen, in giften…

Hartelijke dank!

Met warme groeten,
Niels en Monique
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina