24 apr 2024


Update Jeugdwerk

We kijken terug op een inspirerende 40-dagentijd. Ik vind het een bemoedigende gedachte dat we net als Petrus mogen vallen en opstaan in het volgen van Jezus. In het Paasweekend hebben we met de tieners gezellig gegeten en spelletjes gedaan in de Kinderwinkel. Het was ook gezellig de volgende ochtend bij het Paasontbijt in de kerk en fijn om de mooie Taizé-liederen te zingen.

In mei en juni staat er weer het een en ander op stapel:
  • Op zondag 26 mei zal er een kerkdienst zijn die ds. Jantine Veenhof met de tieners zal voorbereiden.
  • Op zaterdag 1 juni zullen we met de tieners de EO-jongerendag bijwonen in Ahoy.
  • Op zaterdag 15 juni is de landelijke Nacht van de Vluchteling. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegelopen samen met tieners van de Jeugdkerk Rijswijk. Het is een goed georganiseerd en gezellig evenement voor een goed doel (namelijk Stichting Vluchtelingenwerk). 
We wandelen een mooie route van 10 km door allerlei parken in Rotterdam (van 18.00 - 20.30 uur). Onderweg kom je langs pleisterplaatsen met snacks en drinken. Je hebt alle tijd om met andere deelnemers te praten, een mooie kans op verbinding tussen jong en oud! 
Er kunnen 300 mensen meedoen. Ik heb me kortgeleden ingeschreven en was nummer 136. Ik zou het erg gezellig vinden als we dit jaar ook met een groep tieners en 'ouderen' (in de ogen van tieners is dat iedereen boven de 20) meedoen.
 
Je kunt je inschrijven via deze link. Je kunt je dan aanmelden als teamlid van 'Jeugdkerk Den Haag en Rijswijk':
Je kunt je persoonlijk laten sponsoren, maar ook het hele team. Gebruik hiervoor de qr-code die je kunt delen met familie en vrienden.
 
Als je mee wilt doen, laat het me even weten. Dan heb ik nog aanvullende praktische informatie voor je.

Catharine van Egmond
Jeugdouderling@pg-dedrieklank.nl
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina