24 okt 2022


Update Hoopvol Transvaal

24 oktober 2022

Op 1 september is alweer het derde pioniersjaar van Hoopvol Transvaal ingegaan. We zijn blij dat we dit seizoen kunnen openen met het nieuws dat er een heel waardevol nieuwe project in de maak is: start van Prepare and Share.

Met Prepare & Share willen we een gezellige en veilige plek creëren voor tienermeiden (13 à 15 jaar). Maandelijks willen we kookworkshops houden en gezellig met elkaar eten. Zo hopen we aan relaties te bouwen en met elkaar in gesprek te komen. Er is veel problematiek in de wijk. Een plek waar geluisterd wordt en niet geoordeeld, is juist voor meiden van deze leeftijd enorm belangrijk. We willen met de workshops de meiden helpen hun kookvaardigheden te ontwikkelen en bewustheid creëren rondom het belang van gezond eten. Door het eten ook mee te laten nemen heeft dit ook effect in de gezinnen en doen we tegelijkertijd iets aan armoedebestrijding. 20 oktober is de eerste workshop gepland. 

Vacature penningmeester 
We zijn op zoek naar iemand die onze financiën wil beheren. Het gaat dan hoofdzakelijk om het verzorgen van de betalingen en het opstellen van een jaarverslag en begroting. (Actief meedraaien in het pionierswerk is geen vereiste, maar mag natuurlijk ook!) Interesse of vragen?! Dan kun je terecht bij Dick Groenendijk dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl

Meedanken en –bidden 
  • We zijn dankbaar met Dinara & Tim voor de geboorte van Samuel Eldos (22 augustus). Na een zware zwangerschap is dit prachtig nieuws! Met Samuel gaat het goed. We bidden dat ook Dinara goed zal herstellen. 
  • We bidden om een mooie start van de kidsclub op 8 oktober. We zijn dankbaar voor het team dat hier de schouders onder zet. 
  • We zijn ook dankbaar voor de dames die aan de slag gaan met Prepare and Share. We bidden om Gods zegen over het project. Dat het betekenis zal hebben voor meiden met wie we in contact komen. 
  • We bidden voor openingen om nieuwe contacten te leggen en we danken voor het moois wat we al mogen ervaren in de contacten met mensen in de wijk. 
  • We bidden om een eigen locatie/gebouw in de wijk om meer herkenbaar aanwezig te kunnen zijn. 

Een hartelijke groet, Erwin, Dinara en Dick

Informatie & contact 
Pionier en buurtpastor: Dick Groenendijk, 06 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl, www.hoopvoltransvaal.nl.

Doneren 
IBAN: NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. Cvk Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina