24 jun 2022


Update Hoopvol Transvaal

24 juni 2022


Vorige maand (18-5) kwam Transvaal uitgebreid in beeld in een rapportage van Nieuwsuur. Aanleiding is de vraag die breed maatschappelijk speelt of door arbeidsmigratie de krapte op de arbeidsmarkt tegen kan worden gegaan. In Transvaal en Laak waar veel van deze migranten woonruimte vinden, leidt dit tot onbegrip en ergernis. De draagkracht van deze wijken is al lang geleden en al vele malen overschreden.

Bewoners van Transvaal ervaren in toenemende mate onveiligheid en verloedering van hun wijk. Door overbewoning – 5 mensen op een kamer, 10 in een appartement – gaan de migranten de straat op. Vechtpartijen en openbare dronkenschap zijn geen uitzondering. Speelplekken zoals het Kaapseplein veranderen in hangplekken, die als onveilig en vies worden ervaren. Algemene voorzieningen zijn gebaseerd op het officiële aantal inwoners. Dat er zo’n anderhalf keer zoveel mensen in de wijk wonen, zorgt ervoor dat van alles te kort is. Containers zitten bijvoorbeeld voortdurend vol. Mede daardoor belandt schandalig veel vuil op straat.

Als team van Hoopvol Transvaal willen we er zijn voor alle wijkbewoners, zowel voor de arbeidsmigranten als de ‘oude’ bewoners van Transvaal. Voor het beeld is het wellicht goed om te noemen dat het hier nauwelijks gaat om de tegenstelling arbeidsmigranten vs. autochtone Hollanders. De ‘oude’ wijkbewoners zijn vaak tweede of derde generatie migranten, vooral uit Marokko, Suriname, en Turkije. Ook Grieken en Bulgaren die hier soms al 10 à 15 jaar wonen, storen zich vaak aan de overlast en onveiligheid waardoor hun gezin zich een weg moet banen.
Toch gaat het ook te kort door de bocht om mensen die hier nog maar kort zijn of in- en uitreizen als ‘daders’ aan te merken. Het gaat allereerst om een systeem dat niet deugt, een systeem waar arbeidsmigranten juist vaak ook slachtoffer van zijn – hiermee wil ik geen asociaal gedrag goed te praten! Genoemde problemen vragen om een integrale aanpak van de gemeente Den Haag en de overheid. Het beter reguleren van arbeidsmigratie is een keiharde noodzaak om het weer leefbaar te maken in Transvaal.

Met Hoopvol Transvaal willen we een gemeenschap vormen waar alle wijkbewoners een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst of hoe lang je al in Nederland bent. Juist in deze weerbarstige context met al z’n problematiek en spanningen willen onze plek innemen. Juist hier willen we Jezus volgen, het goede voor elkaar en de hele wijk nastreven, en anderen uitnodigen daarin mee te doen.
Ook wij ervaren de spanningen, ook bij ons is ergernis en onbegrip over hoe bepaalde zaken lopen in de wijk en soms ook over hoe mensen zich gedragen. Oordelen is echter makkelijk, leerde Jezus. Bruggen slaan en begrip oefenen zijn een stuk uitdagender, maar – daar zijn we van overtuigd! – dat kan ook tot heel bijzondere situaties en ontmoetingen leiden; en als God het gebruikt zelfs levens blijvend veranderen en verrijken, niet alleen van anderen, maar ook die van onszelf.

Tweedehands kinderkledingwinkel & huiskamer Kaapseplein
Op het Kaapseplein zouden we heel graag starten met een ontmoetingsplek en winkel voor tweedehands kinderkleding. We komen nog wat moeizaam door het proces van projectplan & fondsaanvragen heen. Mocht iemand daarbij willen helpen, we komen graag met je in contact!

Update Kidsclub
Eind februari mochten we de Kidsclub weer op starten. Dit heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een stabiele club, waar elke twee weken circa 10 kinderen op af komen met heel verschillende achtergronden.

Meedenken en –bidden
We bidden voor veiligheid van mensen in de wijk en een verbetering van de leefbaarheid, ook voor een toename van onderling begrip.
We bidden om recht voor arbeidsmigranten waar zij uitgeknepen worden.
We bidden of God mensen in de wijk aan het zoeken wil brengen naar Hem. En dat wij dan ook klaar mogen staan, mocht er op ons een beroep worden gedaan.
We zijn erg dankbaar voor de ontwikkelingen rondom de Kidsclub. We bidden of God de club gebruikt om de kinderen te zegenen.
We bidden om een eigen locatie/gebouw in de wijk om meer herkenbaar aanwezig te kunnen zijn.

Een hartelijke groet, Erwin, Dinara en Dick

Informatie & contact
Pionier en buurtpastor: Dick Groenendijk, 06 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl, www.hoopvoltransvaal.nl.

Doneren
IBAN: NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. Cvk Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina