31 mrt 2022


Update Hoopvol Transvaal

31 maart 2022

Uitzending & zegen
Zondag 30 januari mochten we als vernieuwd pioniersteam in de Marcuskerk (onderdeel van De Drieklank) een zegen en uitzending ontvangen met betrekking tot de missie in Transvaal. Er was een gelegenheid om iets te vertellen over de missie en onze verbinding met de kerk te benadrukken - en vooral te ervaren. Het was een mooie dienst waarin ds. Jantine Veenhof preekte n.a.v. Lucas 9:1-17 & Handelingen 13:42-52. In beide gedeelte gaat het om mensen die uitgezonden door Jezus op pad gaan en van Hem met woorden en daden mogen getuigen. Afhankelijkheid was een sleutelwoord in de verkondiging. Als kerkpioniers kunnen we, zoals mensen eigen is, proberen zekerheid voor onszelf en voor de pioniersplek te creëren, maar Jezus roept op tot afhankelijkheid. We mogen stappen zetten in het vertrouwen dat Hij voor ons zorgt – juist ook via de mensen die we op onze weg tegen zullen komen. Ten diepste gaat het er om dat we in Jezus zelf genoeg hebben. Jantine koppelde deze boodschap aan de prachtige song That’s Enough van Johnny Cash.

Fondsaanvraag tweedehands kinderkledingwinkel & huiskamer
Helaas is ons project uit het grote aantal inschrijvingen niet geselecteerd om voor financiering in aanmerking te komen. Het schrijven van dit projectplan heeft bij ons wel een visie en droom levend gemaakt. We zouden graag in de toekomst willen onderzoeken of die toch via een alternatieve route gestalte kan krijgen; juist ook op het Kaapseplein, waar een hoop gebeurt aan zowel mooie als zorgelijke dingen.

Herstart kinderwerk
Met de komst van wel 28 kinderen mochten we op een prachtige manier de stilgevallen Kidsclub een nieuwe start geven. Er werden liedjes gezongen en Erwin vertelde het verhaal over de schepping. Aansluitend was er ruimte om rond dat thema verder te knutselen of meer de sportieve kant op te gaan met levend tafeltennis. De keer er op kwamen er slechts 4 kinderen. Ook die middag is er een mooi programma neergezet. Het geeft wel aan dat het nog een zoektocht is hoe we op een goede manier communiceren dat er weer club is.

Meedanken en –bidden
- Dinara is zwanger. We zijn blij en dankbaar met haar en haar man Tim. De zwangerschap verloopt echter heel moeizaam, waardoor ze nu ook met ziekteverlof is.
- Dick mocht het Pabo zij-instroom traject afronden. Hij startte dit traject parallel aan het pionieren om zo bij te dragen aan de opbouw van de wijk. Goed onderwijs staat in wijken als Transvaal zwaar onder druk.
- We hopen de Kidsclub in de komende tijd neer te zetten als een stabiele, warme en veilige omgeving voor de kinderen in de wijk.
- We zoeken verder naar hoe we relevante activiteiten op kunnen zetten en ook echt onderdeel kunnen worden van Transvaal.

Informatie en contact
Pionier en buurtpastor Dick Groenendijk, tel. 06- 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl

Doneren
NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. CvK Prot. Gemeente ‘s-Gravenhage o.v.v. Hoopvol Transvaal.

Een hartelijke groet, Erwin, Dinara en Dick
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina