25 jan 2021


Update Hoopvol Transvaal

25 januari 2021

Sinds ons laatste bericht is er veel gebeurd. Ontwikkelingen rondom corona zijn nog steeds overheersend en leggen het maatschappelijke leven grotendeels plat. Ook van het pionieren komt gevoelsmatig weinig terecht. Toch heeft er het nodige plaatsgevonden waar we dankbaar voor zijn.

Bijbel- & gebedskring
Onze kring die sinds maart stil lag, konden we in oktober weer opstarten en daar zelfs nieuwe mensen bij welkom heten. We moesten al snel weer overschakelen op digitale ontmoetingen, maar daar zit nu in tegenstelling tot voor oktober wel continuïteit in. Afgelopen maanden hebben het belang onderstreept van mensen om je heen met wie je iets deelt van je levensreis. Mensen die je ook wat het geloof betreft ‘bij de les’ houden en je helpen daar juist nu kracht uit te putten. Gods woord voedt ons, bouwt ons op en smeedt ons ook samen als pioniersgroep. 

Kerstpakketten 
De dag voor kerst mochten we kerstpakketten met eten en lekkers uitdelen in en om Transvaal. De pakketten werden aangeleverd door gemeente De Nieuwe Rank in 's-Gravenzande. Onze taak als Hoopvol Transvaal bestond voornamelijk uit doorgeven. Een mooie en dankbare taak! Op diverse adressen hoopten we met het pakket een steun in de rug te mogen geven en een extraatje voor de feestdagen. 

Kidsclub Transvaal
Zaterdag 2 januari was het zover… de kidsclub Transvaal ging weer van start op de Paul Krugerschool. Juist in de coronacrisis willen wij er graag zijn voor de kinderen. Zij hebben wel wat gezelligheid en plezier nodig in deze tijd! Met wat aanpassingen zodat het voor iedereen veilig was, ging het best goed. 
We willen vanaf nu weer iedere twee weken kidsclub houden. In deze moeilijke tijd houden wij ons vast aan Gods Woord, de Bijbel. Dat delen wij graag met de kinderen.

Gebed gevraagd
  • In wijken als Transvaal is de ontwrichtende werking van de lockdown enorm. Bidt u mee voor stabiliteit in gezinnen en troost/uitzicht voor eenzamen?
  • We hopen op openingen om relaties op te bouwen met mensen en Gods boodschap van hoop door te laten klinken in wat we doen en zeggen.
  • Wijsheid en moed als we activiteiten plannen. Het is zo moeilijk te weten wat wel en niet kan in deze situatie. 
Website & contact
Wil je meer weten over Hoopvol Transvaal, neem gerust een kijkje op onze net gelanceerde website: www.hoopvoltransvaal.nl. Ook kun je contact opnemen met onze pionier Dick Groenendijk: 06 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl

Doneren
Het werken in een wijk als Transvaal vraagt om een lange adem. Een groot deel van de nu beschikbare gelden zijn echter alleen voor de opstartfase beschikbaar. Er ligt dus voor de toekomst een uitdaging waarbij uw bijdrage meer dan welkom is. 
Onze IBAN is: NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. Cvk Protestantse Gemeente s-Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal. 
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina