Themabijeenkomsten Spoorzoekers (8 - 11 jaar)

In een vergadering met de leiding van de Spoorzoekers en Discovery hebben we bedacht dat het mooi zou zijn dat de kinderen elkaar niet alleen op zondag zien, maar ook doordeweeks een aantal keer bij elkaar komen. Een tijd geleden bestond er nog catechese, soms een heel seizoen lang. Nu willen we met de kinderen van 8 - 11 jaar op drie donderdagavonden samenkomen van 19.00 - 19.45 uur in de maand september en oktober 2023.

Het gaat om drie data in september en oktober:
28 september
12 oktober
26 oktober

We bespreken deze middagen thema's die voor de kinderen van betekenis zijn voor hun geloof in het dagelijks leven. Rond deze data krijgen jullie als ouders en de kinderen natuurlijk nog een uitnodiging. We hopen dat deze bijeenkomsten het geloof en de onderlinge band van de kinderen een boost geven.
Vindt jullie kind het leuk en belangrijk om mee te doen? Geef hem of haar dan nu op en reserveer de tijdstippen alvast in de agenda!

Groeten van de leiding van de Spoorzoekers en ds. Jantine
 
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 01 okt 2023 om 10:00 uur

Discovery+: tijd voor eten, praten, een spel

zo 01 okt 2023 om 18:00 uur

Gebedsgroep

di 03 okt 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina