28 sep 2023


Terugblik pastorale dienst 9 juli 2023

We kijken terug op een mooie pastorale dienst voor de zomer waarin naast gedachten over het pastoraat ook veel lief en leed werd gedeeld. In de pastorale taakgroep zijn we ermee aan de slag gegaan en we hebben inmiddels ook Iris Pronk in onze pastorale taakgroep mogen verwelkomen! Ook hebben we de A4-tjes met vragen besproken die in de dienst waren ingevuld, hartelijk dank daarvoor.

Mocht je pastoraat willen ontvangen, of heb je vragen over het geloof of je leven waar je weleens over wilt praten, schroom niet maar vraag gerust aan iemand van het pastorale team om een gesprek of bezoek.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina