27 okt 2023


Stiltecentrum open op donderdagmiddag in november en december 

In de maanden november en december willen we in samenwerking met Geloven in Moerwijk de kerk openstellen om een kaarsje te branden en koffie te drinken. Vanaf november zal het uitgiftepunt van de Voedselbank helaas in onze kerk verdwijnen, omdat er een centraal punt zal komen op een andere plek in de wijk in de vorm van een Voedselbankwinkel. Ons uitgiftepunt was naast de Voedselbank ook een belangrijke sociale plek om elkaar te ontmoeten. Dat willen we graag behouden, om zo een plek te zijn in de buurt waar je terecht kunt met je verdriet en vreugde en even koffie te drinken. Het stiltecentrum is elke donderdag open van 13.00 - 15.00 uur. We zoeken nog vrijwilligers die aanwezig kunnen zijn en op deze momenten gasten kunnen ontvangen. Wil je meedoen? Geef je op bij Bettelies Westerbeek of Jantine Veenhof.
terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Stiltecentrum open

do 07 dec 2023 om 13:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 07 dec 2023 om 18:00 uur

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina