Start veertigdagentijd

24 februari 2023

Op zondag 26 februari start de 40-dagentijd. Op deze zondagen zullen we het project van Bijbelbasics volgen met de Spoorzoekers en Discovery. In de diensten vragen we ook aan de gastpredikanten om aan te sluiten op de thema’s en bijbelverhalen die elke week in het project naar voren komen. We openen elke zondag een venster in het raam, om zo toe te leven naar Pasen.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - 40-dagentijd

zo 26 mrt 2023 om 10:00 uur

Pizza-avond

zo 26 mrt 2023 om 16:30 uur

DindagAvondKring (DAK)

di 28 mrt 2023 om 19:00 uur

Veertigdagentijdkalender


Favoriet lied?

Heeft u of heb jij een lied dat je graag wilt zingen of beluisteren in één van de diensten tijdens de 40-dagentijd en pasen? Laat het weten aan dominee Jantine Veenhof.

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden 
(mailadres voor informatie over in- en uitschrijven)

> Contactpagina