30 mrt 2023


Samen veilig kerk-zijn

30 maart 2023

Eén op de 65 mensen zal ooit te maken hebben met brand. In procenten is dat ruim 1%. Vanuit preventie oogpunt zorgen we daarom voor een veiligheidsplan en brandblussers in ons gebouw. Dat vorig jaar 13% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder te maken heeft gehad met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, betekent dat wij niet kunnen wegkijken. Als gemeenschap willen we daarom werken aan een cultuur waarin veilig kerk-zijn blijvende aandacht heeft.

In lijn met het PKN beleid veilig kerk-zijn heeft de algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag eind 2021 een Hoofdlijnenplan Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn vastgesteld. Bij het opstellen en uitvoeren hiervan wenst de algemene kerkenraad wijkgemeenten en pioniersplekken te ontzorgen en te ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld het opstellen van een structuur met VOG’s en algemene gedragscode. Het is ook het aanstellen van twee vertrouwenspersonen voor de hele kerk in plaats van dat iedere wijkgemeente twee gemeenteleden langdurig vrijstelt voor deze functie.

De twee onafhankelijke interne vertrouwenspersonen die door de algemene kerkenraad zijn aangesteld, zijn Marijke Mootz en Pieter Vos. Zij werken onafhankelijk en onder geheimhoudingsplicht. Aarzel niet om contact met één van hen op te nemen voor een adviesgesprek, als klankbord of voor een mogelijke melding.

Voorlopig zijn de vertrouwenspersonen per e-mail bereikbaar en binnenkort ook telefonisch.
Marijke Mootz vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl
Pieter Vos vertrouwensman@pkn-denhaag.nl

Voor ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden zijn er dit jaar ook themabijeenkomsten over veilig kerk-zijn. Noteer die alvast in uw agenda.
De eerste bijeenkomst van 2023 is ‘Veilig kerk-zijn en Ouderen’ op maandag 24 april onder leiding van dominee Annemarie Roding-Schilt. Zij is geestelijk verzorger, ambulant predikant en auteur van ‘Dichter bij Eenzaamheid’ en ‘Pastoraat en Dementie’.

Deze themabijeenkomst ‘Veilig kerk-zijn en Ouderen’ is op verzoek van ambtsdragers die aangeven dat veilig kerk-zijn niet alleen om minderjarigen gaat, maar juist ook over ouderen binnen een gemeente. Pastorale ouderlingen, andere ambtsdragers, mantelzorgers en belangstellende gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.
 
Avondbijeenkomsten Veilig kerk-zijn in 2023
Maandag 24 april (vervallen) Veilig kerk-zijn en ouderen
Dinsdag 9 mei Veilig kerk-zijn en het jonge kind
Dinsdag 6 juni Veilig kerk-zijn en pubers
Vrijdag 15 september Veilig kerk-zijn voor middelbare scholieren
Zaterdag 4 november Veilig kerk-zijn online terugkomdag

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina