26 mrt 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Voorjaarsvakantie
We kijken terug op een gezellige voorjaarsvakantieweek waarin we samen met de 4 t/m 7 jarigen een voorjaarsknutsel hebben gemaakt, met de 8 t/m 16 jarigen koekjes hebben gebakken en de film Johnny English hebben gekeken.

Putten
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar onze kinderen weer uitgenodigd voor het jaarlijkse uitje naar Putten. Op 1 mei hopen we met een bus vol kinderen die kant weer op te gaan. We zijn erg dankbaar dat de Andreaskerk ook dit jaar dit uitstapje weer mogelijk maakt voor ons en we zien uit naar het plezier dat onze kinderen in Putten zullen hebben.

Tienerrestaurant
De komende periode hopen we een aantal speciale gasten te ontvangen in ons tienerrestaurant. Zo komt Moervers binnenkort weer koken, hebben we een aantal vrijwilligers uit het zakenleven op bezoek die met de tieners een uitgebreid menu gaan koken en komen er verschillende kerkelijke groepen eten. We zien uit naar de gezelligheid die dit brengt en zijn enthousiast over het feit dat steeds meer groepen ons weten te vinden voor een samenwerking. Ook zijn we blij met de interesse uit andere kerken/kerkelijke organisaties.

MR
We zijn blij en dankbaar dat onze MR een nieuw lid erbij heeft. Stefan Rutgers komt ons team namelijk versterken. We kijken uit naar de manier waarop hij zijn wijsheid en enthousiasme met ons komt delen.

Tieneractiviteiten
Afgelopen maand zijn we tijdens de tienerinloop bezig geweest met een thema dat leeft onder de tieners: discriminatie en racisme. Door middel van het spel/de activiteit over de streep (en met hulp van (juf) Dyanti) hebben we verschillende stellingen over dit thema besproken. Komende maanden hopen we op verschillende momenten/avonden de diepte in te duiken met onze tieners. Zowel door dit soort activiteiten alsook door verschillende uitjes te organiseren naar onder andere musea en exposities. Het doel hiervan is om de tieners na te laten denken over de wereld waarin ze leven en ze uit te dagen om zich te verdiepen in thema’s waar ze minder bekend mee zijn.

Hartelijke groet uit de Kinderwinkel,
ook namens Monique,
Niels
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina