24 apr 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Daar zijn we weer met nieuws uit Kinderwinkel!

Meivakantie
Zoals elke vakantie bieden we in de meivakantie weer een aantal vakantieactiviteiten aan. Zo heeft de Andreaskerk uit Putten ons ook dit jaar weer uitgenodigd om naar Putten te komen. Op woensdag 1 mei hopen we dan ook met een bus vol kinderen die kant op te rijden. Daarnaast bieden we ook weer een aantal tieneractiviteiten aan, waarvan een activiteit een tikkeltje anders is dan de tieners gewend zijn. Op maandag 6 mei hopen we namelijk te gaan tuinieren met de tieners.

Bezoekjes aan het tienerrestaurant
Een tweetal ontmoetingen willen we graag met jullie delen. Een van deze ontmoetingen ligt inmiddels in het verleden. Een aantal weken geleden hebben we namelijk een drietal leden van de Remonstrantse Kerk (Den Haag en Rotterdam) ontvangen om hen meer te vertellen over de Kinderwinkel. Dit was een erg leuke ontmoeting waarbij ze mij – Niels – hebben uitgehoord over het belang van wat we doen. Ze hebben erg genoten van de avond en hopen in de toekomst het een en ander voor ons te kunnen betekenen.

Daarnaast krijgen we – in de week van schrijven – ook de Shalomkerk over de vloer om ook hen te vertellen over het mooie werk dat we doen. We zijn blij en dankbaar dat ze ons project de komende jaren (financieel) willen ondersteunen en zien uit naar de ontmoeting die we met ze zullen hebben tijdens het tienerrestaurant (deze week) en in de komende jaren.

We vinden het fijn om te merken dat er vanuit verschillende kerken aandacht is voor het bijzondere werk dat we mogen doen.

Number 5 Foundation
De afgelopen weken hebben we Number 5 Foundation op bezoek gehad. Door met ons in gesprek te zijn, deel te nemen aan een aantal van onze activiteiten en met ons mee te denken gaan zij het maatschappelijke gesprek aan rondom het thema ‘kinderen in armoede’. Zij zeggen er zelf het volgende over: Vanuit de inzichten van kinderen en ouders die in armoede leven creëren we inzicht in welke interventies wel en niet werken. We brengen hen met alle spelers uit de wetenschap, overheid, maatschappelijk middenveld en filantropie bijeenbrengen en ondersteunen hen gezamenlijk om samen te werken aan structurele oplossingen. We zijn blij met de aandacht die er is voor ons werk en de thematiek rondom jeugd en armoede. We zien dan ook uit naar hun uitkomsten en de manier waarop we als Kinderwinkel (nog) meer van betekenis kunnen zijn.

Zomerkamp
De voorbereidingen voor het zomerkamp zijn ook weer gestart. De eerste aanmeldingen zijn op dit moment ook al binnen. Zoals elk jaar gaat dat druppelsgewijs. Er mag dus nog een flinke aanmeldingsgolf volgen, maar dat komt vast goed. Wij hebben er in ieder geval al zin in!

Hartelijke groet uit de Kinderwinkel,
ook namens Monique Djizani,
Niels Zwijnenburg
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina