01 jul 2023


Nieuw jaarthema 'Ga mee'

Het nieuwe jaarthema binnen de PKN is ‘Ga mee’ en begint tijdens de startzondag op 10 september. Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Met dit jaarthema worden gemeenten uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Dit thema gaat over het grote belang van de éénheid en verscheidenheid onder christenen. “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).” We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Maar er is ook een andere kant, beschrijft René van Loon in zijn boek ‘Lente in de kerk’. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk, ook in onze stad. De schrijver ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Dit kan ons ook nieuwsgierig en zelfs jaloers maken.

Terugblik seizoen ‘Aan tafel’
2 juli ronden we het seizoen 2022/2023 met jaarthema ‘aan tafel’ af met een gemeentepicknick in het Zuiderpark. We zijn dankbaar voor een rijk seizoen waarin we Gods Geest hebben ervaren op vele momenten. Zo hebben we van gemeenschap en gastvrijheid genoten tijdens de Bring&Share maaltijden met elkaar. We zijn verwonderd en hoopvol door de vele doopdiensten die hebben plaatsgevonden. We ervaren kracht en inspiratie door de aanmeldingen en bijeenkomsten van de Alphacursus. We zien toekomst door de mooie nieuwe samenwerkingen in het jeugdwerk door Den Haag heen. We ervaren een krachtige basis onder onze gemeente met de gebedskring die iedere week samenkomt. We zijn blij met de gezamenlijk gedragen wens om duurzaam kerk te zijn. Natuurlijk was er ook zorg en verdriet en leven we mee met gemeenteleden die het moeilijk hebben. In de laatste kerkenraadsvergadering blikken we ook gezamenlijk terug op het seizoen en lichten we hoogte-en dieptepunten uit met waar nodig verbeterpunten voor de toekomst.
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina