01 mrt 2024


Meditatie 'vasten in het verborgene'

Vasten in het verborgene

Mattheus 6: 16 - 18
Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

De veertigdagentijd is begonnen. We leven als gemeente toe naar het sterven en opstaan van onze Heer Jezus Christus. We doen dat allemaal op verschillende manieren. In onze diensten hopen we daar ook wat van te laten zien. Hoe ben je op weg naar Pasen? Doe je iets bijzonders in de veertigdagentijd? Je mag het met ons delen in een filmpje, een gedicht, met woorden of iets creatiefs (zie het bericht van de commissie eredienst). Laat je iets staan, doe je mee met het vasten? Of doe je iets juist wel, wat je anders juist niet doet? Zoals de veertigdagentijdkalender lezen, meer bidden en bijbellezen en misschien extra naar anderen omzien?

In Mattheus 6 spreekt Jezus in de Bergrede tegen zijn discipelen over vasten. En hij waarschuwt hen om dat vooral in het verborgene te doen. Want vasten doe je niet voor anderen of jezelf, om door anderen gezien te worden, maar doe je in het verborgene voor God. Laat het aan niemand zien, verzorg jezelf extra goed door je gezicht te wassen en je hoofd in te wrijven met olie, want dan ziet niemand dat je aan het vasten bent.

Ik las mooie woorden van Jezuïet Nicolaas Sintobin over wat christelijk vasten is. Wat maakt vasten nu christelijk? Vasten doe je niet om indruk te maken op God. Het gaat niet over jou, het gaat niet over ‘hoe meer, hoe beter’. Je bent dan aan het bewijzen hoe krachtig je bent.
Het christelijke vasten is een hulpmiddel om dichter bij God te komen. Je lichaam hoeft minder te verteren als je geen alcohol drinkt of maaltijden overslaat. Daardoor gaan je innerlijke zintuigen meer openstaan voor God. Maar vasten kan je ook kwetsbaar maken. Door de onthouding verlang je soms nog meer naar wat je jezelf ontzegt. Uiteindelijk blijf je onbevredigd achter. Daarom is christelijk vasten niet alleen jezelf dingen onthouden. Christelijk vasten is daarom ook een uitnodiging om meer te bidden en je naastenliefde concreet te maken. Wat kun je voor een ander doen? Met de vrijgekomen energie, tijd en aandacht die je hebt opgespaard tijdens het vasten, kun je je op God richten. Christelijk vasten is dus minder en meer. Minder op je telefoon kijken, of minder eten of alcohol nuttigen, maar tegelijkertijd meer bidden en je naastenliefde omzetten in daden voor een ander.

Het is een mooie uitdaging voor de veertigdagentijd, ook voor ons allen als gemeente. En het is geen wedstrijd en misschien mislukt het ook af en toe. Denk dan aan de woorden van Jezus: Je doet het niet voor jezelf of anderen, maar doe het voor je Vader in het verborgene.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

DinsdagAvondKring (DAK)

di 25 jun 2024 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina