27 feb 2022


Meditatie 'Trainen, trainen, trainen!'

27 februari 2022

Matteüs 6: 16-19 
Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.


De Olympische Spelen zijn nog maar net achter de rug en onze sporters zijn met veel medailles naar huis gegaan. Het waren weken met spannende wedstrijden met af en toe tranen van geluk, maar ook van verdriet. Al die jaren oefenen voor die ene gouden plak... Als het dan niet lukt, is het erg zuur. Maar de sporters hebben het ervoor over. Ze bereiden zich fysiek en mentaal voor. Dagelijks brengen zij door op het ijs, op hun skeleton of op hun snowboard. Het uithoudingsvermogen en de techniek worden uiterst zorgvuldig getraind.

Als gelovigen hebben we ook een sportschool nodig. Geloven moet je trainen. Om op Jezus te willen lijken, Hem te volgen, moeten we onszelf trainen. Want de intenties en de motivatie waarmee Jezus zijn weg samen met de Vader gaat, kun je niet zomaar imiteren. Het is iets dat je moet trainen, met vallen en opstaan. Het mislukt elke keer weer, maar dat betekent niet dat we niet kunnen groeien. 

De veertigdagentijd begint deze week. Veertig dagen voor Pasen om ons te bezinnen op ons geloof in God. Niet alleen een tijd van bezinnen, maar ook een tijd van inkeer en bekering. Een tijd waarin je aan de slag kunt met dingen waar je misschien spijt van hebt, of dingen die je anders wilt doen in je leven. Voor sommige mensen is de veertigdagentijd een tijd van vasten, iets laten staan of niet doen, om meer tijd vrij te maken om je te bezinnen. Ik daag jullie allen uit om daar eens over na te denken. Wat zou je in deze veertigdagentijd kunnen doen om 'geestelijk fit' te worden, om de sportschool in te duiken waar je jezelf traint om meer te gaan lijken op God en Jezus? Lees eens een extra boek over geloof of in de Bijbel, probeer iets te laten en tijd te vinden om te mediteren of een wandeling te maken om je heel bewust open te stellen voor God. Sta eens stil bij alles in je leven dat goed en minder goed gaat. Zoek de stilte op. 

Om ons een handje te helpen, zullen we naast de veertigdagentijdkalender, ook een vastenkaart uitdelen van Kerk in Actie. Op die kaart staan allerlei dingen die je kunt laten, of juist wel kunt doen in de veertigdagentijd. Dat kun je alleen doen, of met je gezin of familie. Als gemeente hopen we zo samen toe te groeien naar Pasen en met de momenten dat we vasten geld op te halen voor jongeren in de achterstandswijken van Beiroet. We hebben daar in de commissie eredienst over nagedacht.

In de bijbel lezen we op verschillende plekken over vasten. Vasten en bidden gaan vaak samen. Als we over vasten lezen in de bijbel, zoals in Matteüs 6, dan zien we dat vasten gepaard gaat met een juiste focus en gerichtheid op God. Je doet het niet voor anderen om gezien te worden. Je doet het alleen voor God zelf. Het vasten helpt ons om onszelf te oefenen in het verzamelen van schatten in de hemel en niet op de aarde. De gerichtheid op God, geeft je een nieuw hart.

Geloven is iets wat in ons dagelijks leven gestalte krijgt, zeker niet alleen op zondag, maar juist in onze eigen omgeving en eigen wereld. En het helpt om tijd vrij te maken om dit te oefenen, om jezelf te trainen in bezinning en net als de sporters van de Olympische Spelen er helemaal voor te gaan! 

Dat vasten hopen we in deze veertigdagentijd als gemeente samen te oefenen. We hopen dat de kinderen en tieners ook met ons mee zullen doen en dat we mogen uitwisselen hoe we dit ervaren. 

Train je mee?!

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina